План роботи відділу внутрішнього аудиту і контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради на ІІ півріччя 2021 року  

  • 156

План роботи відділу внутрішнього аудиту і контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради 

на ІІ півріччя 2021 року  

 

Розділ І. Заходи щодо здійснення перевірок:

 

з/п

Напрямок заходу

Тема заходу

Назва об’єкту контролю

Місцезнаходження об’єкта

Період, що підлягає перевірці

Виконавці

Дата проведення попереднього заходу 

Термін проведення заходу

Примітка

1

Перевірка 

окремі питання використання коштів міського бюджету на утримання установи

Виконавчий комітет Світловодської міської ради         

м. Світловодськ

2019-2020 роки

Тертишнікова Н.Л., Коваленко С.А.

перевірка не здійснювалась

 липень 2021 року

перехідна з І п/р 2021 року

2

Перевірка

окремі питання фінансово-господарської діяльності

Комунальне підприємство «Житлосервіс 2012»

м. Світловодськ

2019-2020 роки та завершений період 2021

Тертишнікова Н.Л., Коваленко С.А.

серпень                    2018 року

 

вересень -жовтень 2021 року

липень-серпень щорічна відпустка

3

Перевірка

окремі питання фінансово-господарської діяльності

Комунальне підприємство «Житлосвіт 2012»

м. Світловодськ

2019-2020 роки та завершений період 2021

Тертишнікова Н.Л., Коваленко С.А.

жовтень                    2017 року

 

жовтень - листопад 2021 року

 

4

Перевірка 

окремі питання фінансово-господарської діяльності, стан усунення порушень, виявлених попередніми перевірками

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)               

м. Світловодськ

2019-2020 роки та завершений період 2021

Тертишнікова Н.Л., Коваленко С.А.

жовтень                    2016 року

 

грудень 2021 року

 

Загальний фонд робочого часу з 01.07.2021 по 31.12.2021258 р.д.; на організацію перевірки, проведення перевірки, написання довідки перевірки, оформлення табличного матеріалу, додатків до довідки перевірки, реалізація матеріалів перевірки 133 р.д.; відпустки працівників відділу  50 р.д.; участь у нарадах, підготовка аналітичних довідок, виконання інших доручень керівництва – 15  р.д.; резерв на позапланові перевірки (комісійні перевірки за окремими дорученнями міського голови) – 60  р.д. (25% згідно з вимогами Стандартів).

Розділ ІІ. Організаційно-методична робота:

  1. Підготовча робота до проведення перевірок, направлення повідомлення об’єкту контролю, розробка Плану перевірки.

  2. Ознайомлення з установчими і розпорядчими документами об’єктів контролю, фінансовою звітністю, вивчення законодавчої та нормативно-правової бази.

  3. Ознайомлення зі скаргами громадян, зверненнями депутатів щодо господарської діяльності об’єктів контролю та оцінка можливих ризиків.

 

Розділ ІІІ. Звітна та аналітична робота:

  1. Підготовка інформаційних листів та аналітичних довідок про результати проведених перевірок, розробка пропозицій по усуненню недоліків і порушень, рекомендацій щодо раціонального використання активів, підвищення рентабельності, організації внутрішнього контролю в установі (комунальному закладі, підприємстві), шляхи зменшення ризикових операцій.

  2. Розробка проекту Плану роботи відділу на І півріччя 2022 року.

  3. Підготовка матеріалів для складання звіту за 2021 рік.

 

Розділ УІ. Діловодство:

  1. Ведення журналів реєстрації документів, виконання окремих доручень керівництва (контрольні картки), складання заяв, листів, службових,  інших поточних документів.

 

Начальник відділу

внутрішнього аудиту і контролю                                                                                                                 Н. Тертишнікова