Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 07.03.2023 14:00
Кількість переглядів: 333

 

проєкту рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради “ Про попередній розгляд проекту змін та доповнень до Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік”

 

1) інформація про замовника (найменування, код ЄДРПОУ, та місцезнаходження):

Управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради, код ЄДРПОУ:33860878, місцезнаходження: вул. Героїв України, 14, м. Світловодськ, Кіровоградської  області, 27501.

 

2) вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування (вплив змін на інші пов’язані документи державного планування, які приймаються на виконання документа державного планування, до якого вносяться зміни (зміна), з урахуванням критеріїв, наведених у пункті 4 цих Критеріїв)

   Проект Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік (далі - Програма), попередньо розглянуто рішенням рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради від 09.12.2022 року №714, схвалено проект Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік та внесено на розгляд чергової сесії Світловодської міської ради, є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються єдина політика розвитку громади, забезпечення збалансованого  соціально-економічного, екологічного і культурного  розвитку територіальної громади, підвищення рівня  життя населення, залучення інвестицій.

Проект Програми розроблено:

 відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регіональної політики", "Про державне  прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України"; постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" (із змінами); наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30  березня 2016 року № 75 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади”,

 із урахуванням національної доповіді "Цілі сталого  розвитку: Україна",  підготовленої  та адаптованої для України у вересні 2017 року,  та Глобальних цілей сталого розвитку до   2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй; зміни адміністративно-територіального устрою та процесу децентралізації, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 12  червня 2020 року № 716-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Кіровоградської області"; Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  29 липня 2020 року № 671;  Національної економічної стратегії  на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179;  бюджетної декларації  нa 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року; прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від  31 травня 2021 року № 586.

 

 З метою забезпечення цілісності системи планування розвитку Світловодської міської територіальної громади Додаток  5  “Перелік проектів та заходів, реалізацію яких передбачається здійснювати   у 2022 році  за рахунок коштів  міського бюджету на території  Світловодської міської територіальної громади” (далі - Додаток 5) до Програми враховує положення програмних документів, які діють на державному, регіональному рівнях та екологічної складової, які визначені, зокрема: Основними засадами (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року, затвердженими Законом України від 28 лютого 2019 року № 2697; Державної стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695; положень Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року № 179; положень Стратегії людського розвитку, затвердженої Указом Президента України від 02 червня 2021 року № 225/2021; Національної доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна", підготовленої та адаптованої для України у вересні 2017 року, та Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, схвалених 25 вересня 2015 року державами-членами Організації Об'єднаних Націй; Програми діяльності Кабінету Міністрів України на період до 2025 року; Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 № 534).

Проект Програми відповідає завданням та пріоритетним напрямам Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року № 743.

У Додатку  5 до проекту Програми визначено № з/п; назву проєкту (заходу), його місцезнаходження; термін реалізації проєкту; джерела фінансування; загальну вартість; залишкову вартість реалізації проєкту на початок 2023 року; потребу в коштах на 2023-2024 роки та джерел необхідного фінансування проєкту (заходу).

 

Враховуючи вищевикладене, з метою зосередження зусиль на виконання Закону України  “Про запобігання та протидію домашньому насильству” відповідно до листа  управління соціального захисту населення від 01.02.2023 року №01-09/28, а також враховуючи службову записку начальника юридичного відділу від 23.02.2023 року № 62,  виникла потреба у  внесенні змін та доповнень до проекту Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік”, внесенні змін та доповнень галузі  “Інші”  Додатку 5 до проекту Програми  пунктом 2 та пунктом 3  (додається).

Пункт 2 та пункт 3 галузі  “Інші”  Додатку  5 до Програми,  узгоджено з наявними та передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проєкту регіонального розвитку, а безпосередньо технічні завдання на цій проєкт перевірено на предмет відповідності Стратегії-2027.

Доповнення, що вносяться до галузі “Інші” додатку 5 до Програми, передбачають доповнення назви проєкту (заходу), загальну вартість проєкту в розрізі джерел фінансування; залишкову вартість проєкту на початок 2023 року; потребу в коштах на 2023 рік, обсягів та джерел необхідного фінансування заходу (додається).

 Виконання вищезазначених змін до Програми  не передбачатиме:

реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у Програмі, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля;

здійснення стратегічної екологічної оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки їх виконання для територій з природоохоронним статусом: територій та об’єктів природно-заповідного фонду або екологічної мережі;

погіршення наявних екологічних проблем, у тому числі ризиків впливу на здоров’я населення.

Зміни до Програми не вимагатимуть перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 

3) те, якою мірою зміни до документа державного планування визначають умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Відповідно до статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3.

Даний документ державного планування (зміни до Програми) не передбачає реалізацію конкретних видів діяльності або проєктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 

Виконання змін передбачатиме реалізацію нової (додаткової) діяльності, не передбаченої у документі державного планування, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

ні

-

Виконання змін передбачатиме зміни у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, щодо якої законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля:

характеристики та розміру (масштабів) здійснення діяльності2;

місця провадження

(розташування);

умов здійснення діяльності;

виділених природних та/або матеріальних ресурсів.

ні

-

Виконання змін передбачатиме зміну у реалізації визначеної у документі державного планування діяльності, яка не підлягала оцінці впливу на довкілля та яка внаслідок таких змін вимагатиме здійснення оцінки впливу на довкілля

ні

-

 

4) ймовірні наслідки:

для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

реалізація внесених до Програми змін не матиме наслідків для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, водні ресурси, ґрунт, ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони.

для територій з природоохоронним статусом:

об’єктів природно-заповідно фонду:

реалізація внесених до Програми змін не матиме наслідків для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, земель природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

екологічної мережі, Смарагдової мережі:

реалізація заходу не передбачає здійснення діяльності на об’єктах екологічної мережі, об’єктах Смарагдової мережі області.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, не очікуються.

5) виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо зміни до документа державного планування не буде затверджено

Загальною альтернативою є "нульовий" сценарій, який може бути реалізований, якщо зміни до Програми не будуть затверджені.

6) дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків на стан довкілля та здоров’я населення.

7) заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування (з урахуванням пропонованих змін) або зміни до затверджених заходів, пов’язані з пропонованими змінами до документа державного планування:

Необхідність перегляду або внесення змін до затверджених заходів:

не передбачається

Необхідність перегляду або внесення змін до заходів, передбачених для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

не передбачається

8) пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО складається відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і містить інформацію про характер проєктних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

Враховуючи те, що запропоновані зміни до Програми є незначними і не несуть ймовірних наслідків для стану довкілля та здоров’я населення, та те, що до Програми раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, пропонується застосовувати попередньо проведену стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік.

 

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Рекомендації про необхідність здійснення стратегічної оцінки незначних змін до проекту Програми економічного і соціального розвитку Світловодської міської територіальної громади на 2023 рік, щодо якої раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, надсилати до управління економіки, ресурсів та розвитку міста Світловодської міської ради  на адресу: вул. Героїв України, 14, м. Світловодськ, 27501,  або на електронну адресу: ekonomiк[email protected].

Строк подання рекомендацій – 15 (п'ятнадцять) днів з дня отримання Заяви про визначення обсягу СЕО.

Рекомендації, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Відповідальна особа: Ахтирська  Крістіна  Юріївна. (05236) 7-25-32


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь