Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

РЕГЛАМЕНТ СВІТЛОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 24.03.2021 11:00
Кількість переглядів: 1066

                                                    Фото без опису ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                     рішенням міської ради

                                                     від 10 грудня 2015 року № 19

 

РЕГЛАМЕНТ
СВІТЛОВОДСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

Світловодськ

2015

Зміст

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Розділ 2. ОРГАНЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Розділ 3. СЕСІЇ РАДИ  

Розділ 4. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ  

Розділ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада

1. Світловодська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і, відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами України щодо діяльності органів місцевого самоврядування, цим Регламентом та іншими рішеннями міської ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

1. Регламент Світловодської міської ради сьомого скликання затверджено відповідно до пункту 1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно з пунктом 14 статті 46 вказаного Закону. Регламент має силу нормативного акту органу місцевого самоврядування.

2. Цим Регламентом встановлюється порядок скликання та роботи сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Стаття 3. Гласність роботи ради

1.   Сесії ради, засідання постійних комісій є відкритими для громадськості.

2.  Кожний громадянин має право бути присутнім на сесії ради в якості слухача, якщо площа приміщення, де проходить сесія, дозволяє це зробити. Це положення не поширюється на представників засобів масової інформації, акредитованих при міській раді, незалежно від їхньої форми власності, які здійснюють право на інформацію і виконують обов'язок по інформуванню громадян. Депутати та їх помічники мають право проводити відеозйомку, відеофіксацію.

      Представники засобів масової інформації акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання, через подання відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі ”закритого засідання”.

Порядок допуску представників засобів масової інформації на засідання Світловодської міської ради визначається наступним чином:

 1. Прибуття на засідання сесії ради за 15 хвилин до початку роботи для розміщення технічних засобів та обладнання.
 2. Мати візуальні ознаки представництва відповідних ЗМІ із зазначенням посади, ім'я та прізвища.
 3. Займати лише визначені для їх розміщення місця.
 4. Представникам ЗМІ дозволяється пересуватися по приміщенню, де відбувається засідання ради для відео- та фотозйомок, не перешкоджаючи  роботі ради.

     У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації, рада, процедурним рішенням, може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

3. Закриті засідання за рішенням ради можуть проводитися для розгляду конкретно   визначених питань відповідно до вимог законодавства України про інформацію і стосуються:

1) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому законодавством порядку;

2) інформації, що становить державну таємницю;

3) інформації, щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру.

4. Якщо радою прийнято рішення про проведення закритого засідання, в ньому мають право брати участь міський голова, секретар ради, депутати міської ради та запрошені для розгляду відповідного питання.

5. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення   яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та державної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому Регламентом порядку.

6. Гласність роботи ради забезпечується доведенням до відома громадськості інформації про діяльність ради через засоби масової інформації, незалежно від їхньої форми власності.

Стаття 4. Мова роботи ради

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою, яка використовується  в усіх її офіційних оголошеннях.

 1. У разі, коли виступаючий (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою, забезпечує апарат ради.

Розділ 3. СЕСІЇ РАДИ

Стаття 5. Скликання сесії ради

1. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних  комісій міської ради.

2. Сесія ради скликається за розпорядженням міського голови, як правило, щомісяця, але не менше одного разу на квартал.

      Пленарні засідання сесій міської ради проводяться в сесійній залі, кімнаті №1 адмінбудинку за адресою вул. Леніна, 14 або у міському Палаці культури.

3. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків, сесія, за дорученням міського голови, скликається секретарем міської ради.

4. Міський голова або секретар ради зобов'язані скликати її у двотижневий строк, якщо така пропозиція внесена не менш як третиною депутатів ради. У цьому випадку міському голові та секретареві ради подається заява, яка підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, з поясненням причин скликання сесії ради, визначеною датою скликання сесії, проектами порядку денного сесії ради та проектами необхідних рішень. Міський голова зобов'язаний протягом не пізніше трьох днів від моменту отримання заяви забезпечити повідомлення усіх депутатів ради про скликання сесії за ініціативою групи депутатів.

5.  Завчасне повідомлення депутатів  про проведення сесії забезпечує апарат міської ради.

6. Розпорядження про скликання чергової сесії доводиться до відома всіх депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до початку роботи сесії, у виняткових випадках - не пізніш як за один день до початку роботи сесії.

7. Винятковими випадками вважати:

а) стихійне лихо,

б) епідемії та епізоотії,

в) настання подій, які загрожують безпеці жителів міста,

г) настання подій, термінове вирішення яких залежить від ради.

8. Проекти рішень та інші документи стосовно цих рішень повинні бути надані депутату за три дні до дати відкриття пленарного засідання  сесії.

9. Інформація про місце і час проведення та про планований порядок денний сесії ради оприлюднюється через засоби масової інформації.

Стаття 6. Головуючий на пленарному засіданні ради

1. Відкриває, веде, оголошує перерви і закриває пленарні засідання ради міський голова.

2. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків, головування здійснюється секретарем міської ради.

 1. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на засіданні ведення засідання доручається секретареві ради.

Стаття 7. Повноваження головуючого

      1. Головуючий на засіданні ради:

1.1. відкриває, оголошує перерви, веде засідання, закриває засідання ради;

1.2. виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та наявність віз (погоджень);

1.3. інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

1.4. організовує розгляд питань;

1.5. повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

1.6. надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

1.7. створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

1.8. ставить питання на голосування, оголошує його результати;

1.9. забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

1.10. робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

1.11. вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

1.12. має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

1.13. може внести пропозицію про створення узгоджувальної групи із депутатів щодо вирішення  спірного питання;

1.15. здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту та чинного законодавства.

     2. Під час засідання ради головуючий не має права коментувати виступи, виявляти своє ставлення до висловлених пропозицій, вступати з виступаючими в полеміку, не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в цьому Регламенті.

     3. Головуючий може звернутися до виступаючих з метою уточнення висловлених ними пропозицій, які мають бути поставлені на голосування.

     4.  Головуючий має право зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент або правила депутатської етики. У разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий має право позбавити виступаючого слова.

     5. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, для зачитування документів, пропозицій від комісії слово надається визначеному комісією доповідачу.

Стаття 8. Встановлення правоспроможності (кворуму) засідання ради

1. Пленарне засідання є правоспроможним за умови участі у ньому більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Участь депутатів у засіданні ради визначається за їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком ранкового та вечірнього засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на одну годину для виклику відсутніх депутатів або призначити засідання на інший, встановлений ним день, але не  пізніше двох тижнів.

Стаття 9. Відкриття та закриття сесії ради

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку пленарного засідання після встановлення правоспроможності засідання ради.

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номер сесії та черговість скликання ради, оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту.

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному пленарному засіданні у визначеній послідовності.

4. Закриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні після розгляду всіх питань  порядку денного.

5. При відкритті пленарного засідання сесії та після його закриття виконується Державний гімн України.

Стаття 10. Участь в засіданнях ради

1. Участь у сесіях ради зобов'язані брати всі депутати міської ради.

2. Якщо хтось із депутатів не може взяти участь у пленарному засіданні сесії ради або може спізнитись на його відкриття, то про це він повинен повідомити секретаря ради до початку засідання, вказавши відповідні причини. Якщо депутат має намір достроково залишити пленарне засідання ради, він зобов'язаний поставити до відома головуючого.

3. На пленарні засідання ради можуть запрошуватися гості та службові особи.

4. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

5. Постійна чи тимчасова контрольна комісія може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців, представників правоохоронних органів на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмету розгляду.

6. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, зобов'язані прибути на засідання ради для подання інформації з питань, віднесених законодавством до сфери компетенції міської ради.

7. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

8. Особи, присутні на засіданні ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок.

9. Постійні та інші комісії міської ради мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні міської ради під час   розгляду  питань,   підготовка  яких  здійснюється  цією комісією.

Стаття 11. Розклад пленарних засідань сесії ради

1. Пленарні засідання ради відбуваються, як правило, щомісяця, кожного четвертого вівторка, позачергові сесії з приводу повторного розгляду рішень ради відповідно до п.4 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проводяться по п’ятницям.

2.  Ранкове пленарне засідання триває з 10:00 до 14:00, вечірнє з 15:00 до 18:00. Під час пленарного засідання оголошуються перерви на 15 хвилин через кожні дві години роботи.

3.  На початку пленарного засідання відводиться час тривалістю до 15 хвилин для оголошення заяв, повідомлень депутатами міської ради та одна година для  депутатських запитів та депутатських запитань.

4. Наприкінці вечірнього засідання відводиться до 15 хвилин для проведення обговорення питань, які можуть бути не пов'язані з питаннями порядку денного сесії (”Різне”).

Стаття 12. Регламент розгляду питання

1. Розгляд питання порядку денного включає як правило: доповідь, співдоповідь, запитання та відповіді, обговорення та заключного слова.

2. Загальний час для обговорення питання порядку денного на пленарному засіданні ради становить не більше як одну годину.

3. Якщо у ході обговорення з'ясується, що визначеного часу недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення або зняти питання з розгляду як непідготовлене.

4. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 7 хвилин, запитання та відповіді доповідачеві - до 15 хвилин і заключного слова - до 5 хвилин.

5.  Для виступів в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин: для повторних виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, резолюцій, виступів у ”різному” - до 3 хвилин; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок - до 2 хвилин; реплік щодо оціночних суджень (при оголошенні промовцями прізвищ депутатів, міського голови, секретаря ради, назв комісій, фракцій) – до 1 хвилини.

6. За хвилину до закінчення часу виступу головуючий повідомляє про це виступаючого.

7. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з присутніх депутатів не заперечує. При наявності заперечень триваліший час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням.

8. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час продовжується на відповідний термін.

9. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

Стаття 13. Порядок денний сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради, не пізніше як за два тижні до дати початку пленарного засідання сесії ради, формує міський голова на основі:

1.1.  затвердженого радою перспективного плану роботи ради;

1.2.  пропозицій депутатів ради;

1.3.  пропозицій постійних комісій ради;

1.4.  пропозицій депутатських фракцій;

1.5. пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи в установленому законодавством порядку;

1.6.  пропозицій виконавчого комітету;

1.7.  за власної ініціативи.

2. До порядку денного включаються пропозиції, які надійшли з письмовим обґрунтуванням не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку сесії ради.

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з вимогами Регламенту. Проекти рішень, підлягають обов'язковому попередньому розгляду постійними комісіями, або за їх домовленістю чи дорученням міського голови, групою постійних комісій.

4. При прийнятті невідкладних рішень на вимогу міського голови за погодженням не менше двох третин зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання відповідної комісії з розгляду ініційованого головою питання може бути проведене під час пленарного засідання.

5. Не рідше одного разу в квартал до порядку денного вноситься питання про заслуховування інформації:

a) про роботу виконавчого комітету;

б) про виконання позабюджетних фондів;

в) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради;

г) про виконання доручень виборців, що були включені радою в перелік доручень, що підлягають виконанню на дату проведення засідання ради.

6. За пропозицією депутата ради або за пропозицією головуючого на пленарному засіданні, порядок денний сесії може бути доповнений рішенням ради, якщо йдеться про питання, в яких зволікання є недопустимим. Рішення ради заноситься до протоколу.

7.  Якщо за пропозицією фракції або депутата ради до порядку денного пропонується внести питання, що не відноситься до сфери компетенції міської ради, то рада не включає його в порядок денний.

8. Щодо пропозицій порядку денного, що були подані в порядку місцевої ініціативи в установленому законодавством порядку, то вони вважаються включеними в порядок денний без голосування.

9. Питання, включені в розділ "різне" порядку денного, повинні мати інформаційно-довідковий характер і приймаються радою лише до відома. Обговорення по ним не проводиться, рішення не приймається.

10. Проект порядку денного підлягає затвердженню на початку першого пленарного засідання сесії ради, для чого головуючий оголошує розгляд питання ”про порядок денний сесії ради” у такій послідовності:

a)  голосування проекту порядку денного за основу - більшістю від загальної кількості депутатів ради;

б)  внесення та обговорення пропозицій про вилучення окремих питань з розгляду;

в) вилучення окремих питань з розгляду - більшістю від загальної кількості депутатів ради;

г) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту;

д) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені відповідно до вимог цього регламенту - не менше ніж 1/3 голосів від присутніх на засіданні;

е) зміна черговості  розгляду питань порядку денного об’єднання споріднених питань – не менше ніж 1/3 від присутніх на засіданні депутатів.

ж) затвердження порядку денного в цілому - більшістю від загальної кількості депутатів ради.

Стаття 14. Порядок підготовки питань на розгляд сесії

1.Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради, апарат ради.

2. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, після реєстрації в апараті ради, подається секретарю ради у друкованій та електронній формі.

3. До проекту рішення додається пояснювальна записка, в якій вказується:

3.1. характеристика стану речей у сфері, яку регулює рішення;

3.2. потреба і мета прийняття рішення;

3.3. прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення;

3.4.прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення видатків місцевого бюджету.

4. Друкований примірник проекту повинен мати такі реквізити: у правому верхньому куті на бланку рішення міської ради - помітка ”Проект” і прізвища авторів, нижче ліворуч - назва рішення; ще нижче - текст проекту рішення.

5. Текст проекту рішення повинен складатися з таких частин:

5.1. мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

5.2. вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

5.3. заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення.

6. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі.

7. Секретар ради передає підготовлений проект рішення ради на розгляд постійних комісій   у випадку, коли проект пройде передбачені цим Регламентом попередні розгляди та візування і на якому будуть погоджувальні підписи (візи):

- автора проекту;

- юридичного відділу (юриста міської ради);

- секретаря ради;

- керівників(ка) виконавчого органу,  чи визначених секретарем ради інших осіб, до компетенції яких належить дане питання.

8. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника останнього аркуша проекту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – назва посади, праворуч - підпис і розшифрування підпису, знизу під розшифруванням підпису - дата візування. Під візами у нижньому лівому кутку проставляються прізвище та службовий телефон виконавця проекту рішення.

9. Візування проекту рішення є обов'язковим. При наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, вони викладаються на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом рішення.

10. Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог регламенту.

11. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною кількістю копій проектів рішень  не пізніше як за п’ять днів до відповідної сесії міської ради.

12. Висновки і рекомендації комісій щодо проекту рішення подаються у письмовій формі. Обговорення кожного проекту рішення у постійних комісіях триває не більше двох тижнів.

13. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту і можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради. Поправки до проектів рішень зводяться у порівняльну таблицю для розгляду на пленарному засіданні.

14. Проекти рішень міської ради, розроблених відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними на сайті  міської ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Стаття 15. Порядок надання слова

1. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення.

2. Бажаючий виступити в обговоренні повинен проінформувати головуючого (підняттям руки чи в письмовій формі).

3. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючим оголошується список осіб, які виявили намір виступити в обговоренні питання, що розглядається.

4. Депутати під час сесії ради можуть брати слово лише тоді, коли воно надається їм головуючим, в межах загального часу відведеного на обговорення питання.

5. Головуючий надає слово у черговості надходження заявок на виступи.

6. Якщо декілька депутатів одночасно висловлюють бажання виступити, головуючий виносить сам рішення про черговість їх виступів.

7.  Якщо передбачено обговорення звіту, то спочатку слово надається тому, хто звітує.

8. Міський голова може брати слово на пленарному засіданні в будь-який час, але не перебиваючи виступаючого. Якщо міський голова бажає взяти участь в обговоренні, то на час свого виступу делегує повноваження по веденню засідання секретареві ради.

9. Якщо головуючий на засіданні не представив виступаючого під час надання йому слова, той представляється на початку виступу.

10.  Виступаючий повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово. У разі відхилення у виступі від обговорюваного питання, головуючий має право зробити зауваження або позбавити права на виступ.

11. Виступаючий на сесії ради не повинен використовувати у своїх виступах грубі та некоректні вислови, закликати до незаконних дій.

12. Пропозиції щодо питання, яке розглядається, або до проекту рішення, яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену позицію промовця щодо цього питання.

13. Запитання доповідачам і співдоповідачам висловлюються коротко і чітко, протягом двох хвилин. Головуючий на засіданні надає слово для одного запитання депутату почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні.

14. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може   звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. Слово надається відразу після звернення.

15. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу  засідань не вносяться.

16. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається.

17. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

18. Слухачі (відвідувачі) пленарного засідання мають право брати участь у обговоренні з дозволу ради за процедурним рішенням.

19. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, голова оголошує обговорення закритим. Після цього слово може надавати лише з питань регламенту або для заяв особистого характеру.

20. Тексти виступів депутатів ради, які не мали змоги виступити у зв'язку з припиненням обговорення, на їх прохання включаються до протоколу сесії.

21. До протоколу сесії включаються також пропозиції, зауваження і питання депутатів ради, подані головуючому у письмовій формі.

Стаття 16. Гарантоване право слова

1. Кожна з фракцій та постійних комісій має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на виступ одного свого представника з питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

2. Гарантоване право виступу належить, на його прохання, депутату - автору проекту рішення чи поправки, яка голосується.

3. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання:

- голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового управління - з питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків міського бюджету;

-  особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, якщо щодо цього є процедурне рішення ради.

4. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить представникові ініціативної групи, від якої було внесене на розгляд питання в порядку місцевої ініціативи.

5. Слово з порядку ведення, з мотивів голосування та для довідки надається депутатам головуючим поза чергою.

6. Депутат має право звернутися до постійної комісії з питань правопорядку, депутатської етики, діяльності ради, гласності, захисту прав людини та зв’язків з об’єднаннями громадян з оскарженням дій головуючого чи депутата у перервах пленарного засідання, після закінчення роботи сесії, у міжсесійний період.

Стаття 17. Голосування

1. Після завершення обговорення внесених до порядку денного пропозицій  по їх суті, головуючий оголошує про перехід до голосування.

2. З цього моменту слово може надаватися тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування і тільки до моменту проголошення головуючим фрази: ”ставиться на голосування....”

3. Питання, поставлені на голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було відповісти «так» чи «ні».

4. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли, виключно у письмовій формі і не були відкликані.

5.  Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо  він не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті відхилений радою текст.

6.  Перед голосуванням головуючий на засіданні оголошує:

а) необхідну кількість голосів для прийняття рішення;

б) вид голосування (якщо з цього приводу є спеціальні вимоги регламенту або з цих питань від депутатів надійшли пропозиції).

Стаття 18. Лічильна комісія

1. Лічильною комісією є робочий орган пленарного засідання сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях.

2. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого на кожному пленарному засіданні сесії міської ради, як правило, з трьох депутатів за алфавітним списком. Обрана лічильна комісія є повноважною для проведення таємного голосування у відповідних випадках.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито.

4. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидату­ри яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

5. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 19. Види голосування

1. Голосування з питань порядку денного може бути відкритим,  поіменним та таємним.

2.  Поіменне голосування забезпечується Електронною Системою Поіменного Голосування (ЕСПГ) .

3. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен піднятися і дати відповідь "ЗА",  "ПРОТИ" чи “УТРИМАВСЯ”. Голосування кожного депутата ради заноситься до протоколу. Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування.

5. Таємне голосування проводиться за пропозицією щонайменше третини депутатів, присутніх на засіданні ради. У разі надходження пропозиції щодо проведення таємного та поіменного голосування за один і той же проект рішення, вид голосування визначається за більшою кількістю голосів (за “рейтинговим” показником).

Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні". При таємному голосуванні депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

6. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

a) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) критерії визнання бюлетеня недійсним:

г) порядок організації голосування.

7. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються за формою, підготовленою лічильною комісією і затвердженою процедурним рішенням ради.

8. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує від апарату ради складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

9. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня.  Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

10. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени лічильної комісії.

11. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії або уповноважений на те член комісії оголошує результати голосування.

Стаття 20. Порядок прийняття рішення

1. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатами.

2. Рішення приймається відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів ”ЗА” від загального складу ради за винятком випадків, зазначених у регламенті.

3. Проект рішення або пропозиція, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються не прийнятими, про що до протоколу пленарного засідання вноситься відповідний запис.

4. Депутат, що був відсутній під час голосування, не може подати свій голос після завершення голосування.

5.Прийняття рішень з процедурних та організаційних питань роботи ради, спрямованих на одноразове відхилення закріплених у Регламенті положень, здійснюється двома третинами голосів депутатів від загального складу ради; такі рішення мають статус процедурних.

6. Рішення ради з будь-якого питання приймається після його обговорення. Рішення ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів не заперечує на пленарному засіданні проти цього.

7. На пленарних засіданнях рада може приймати нормативні та інші акти у формі:

- рішення ради, прийнятого у межах її компетенції, відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

- доручення - рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії;

- звернення - рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

- заяви - рішення ради, що містить у собі виявлення позиції ради з певних питань;

- процедурного рішення - рішення, прийняте радою з процедурних питань відповідно до цього Регламенту.

Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, зокрема:

1) про перерву в засіданні, перенесення чи закриття засідання;

2) про проведення додаткової реєстрації;

3) про встановлення часових обмежень для виступів і дискусії в цілому;

4) про надання додаткового часу для виступу;

5) про зміну черговості виступів;

6) про надання слова запрошеним на засідання;

7) про передачу питання на розгляд відповідної комісії ради;

8) про форму бюлетеня для таємного голосування;

9) про перерахунок голосів;

10) про взяття інформації до відома;

11) про встановлення терміну відповіді на депутатський запит.

8. При виникненні сумніву, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, радою про це приймається процедурне рішення.

9. Процедурні рішення приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на засіданні, якщо інше не передбачене цим Регламентом.

10. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у міського голови, секретаря, депутата міської ради, зазначена особа не має права брати участь у прийнятті рішення міської ради.

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити міський голова, секретар, депутат/депутати міської ради або сама особа, якої безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання міської ради.

Здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства, надання зазначеним  у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань законності та реалізації державної регуляторної  політики у сфері господарської діяльності.

Стаття 21. Набрання чинності рішень ради

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення через засоби масової інформації, визначені радою, якщо  не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. 

Стаття 22. Оприлюднення рішень ради

1. Рішення ради підлягають обов’язковому невідкладному оприлюдненню через опублікування їх у газеті міської ради,  на сайті міської ради та розміщенню у Центральній міській бібліотеці, але не пізніше  п’яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі оприлюднення інформації на сайті міської ради зазначається дата оприлюднення документа і дата оновлення такої інформації.

2. Всі прийняті радою рішення в одному примірникові підшиваються в спеціальну книгу прийнятих радою рішень, яка зберігається в апараті ради.

3. Кожен депутат може ознайомитися з будь-яким рішенням ради через вільний доступ до книги прийнятих рішень. 

Стаття 23. Протокол засідання ради

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради підписує головуючий на засіданні.

2. У протоколі засідання ради зазначаються:

2.1.День, місце, початок, тривалість перерви і закінчення засідання.

2.2.Прізвище та ім'я головуючого.

2.3.Прізвище та ім'я присутніх депутатів ради.

2.4.Прізвище та ім'я відсутніх депутатів ради із зазначенням того, з якої причини — поважної чи неповажної — вони відсутні.

2.5.Прізвище та ім'я тих депутатів ради, які, у зв'язку з тим, що запізнились на пленарне засідання або залишили засідання раніше встановленого строку, не взяли участі в обговоренні окремих питань порядку денного, причому вказується відповідний порядковий номер цього питання у порядку денному.

2.6.Прізвище та ім'я присутніх представників виконавчого комітету або інших посадових осіб, присутніх на пленарному засіданні, якщо вони зобов'язані взяти в ньому участь.

2.7.Дані про те, як обговорювалось відповідне питання - гласно чи негласно.

2.8.Окремі пункти порядку денного, а також усі подання.

2.9.Рішення та результати виборів керівних органів і посадових осіб ради. В останньому випадку:

 • вказується співвідношення голосів, остаточно зафіксоване під час виборів,при поіменному
 • голосуванні робиться відмітка, як голосував кожен із депутатів ради,
 • у разі використання бюлетенів, вказується кількість голосів, відданих за кожного претендента,
 • у разі жеребкування описується процедура вибору.

2.10.Заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу.

2.11.Заходи дисциплінарного впливу.

2.12.Запити депутатів та відповіді на них.

2.13.Повідомлення.

2.14. Тексти невиголошених виступів депутатів;

2.15.Окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень.

2.16.Невід”ємною частиною протоколу є запис на електронному носії.

Розділ 4. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Стаття 24. Депутат міської ради

1. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України.

Стаття 25. Депутатський запит і депутатське запитання

1. Кожен депутат ради має право вимагати роз'яснень з питань місцевого самоврядування у формі запиту.

2. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на пленарному засіданні ради вимога депутата до міського голови, секретаря ради, заступника міського голови, керівників виконавчих органів ради, а також до керівників розташованих на території ради підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

3.  Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у письмовій формі і подається до апарату ради не пізніше як за одну добу до пленарного засідання ради. Разом із запитом депутат може подати подання про бажання включити обговорення запиту на пленарному засіданні ради для прийняття відповідного рішення, проект якого додається до подання.

4. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом запиту, також проблеми, що виникає з цього стану, та суть вимоги щодо дій особи, до якої звернено запит .

5. Секретар ради забезпечує доведення тексту запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його скеровано.

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю особи на запит, відповідь готується відповідно до ч.7 цієї статті.

7. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані у місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь на нього.

8.  Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

9. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути поставлені депутатом усно під час його виступу на пленарному засіданні сесії ради або подані письмово через головуючого.

10. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто.

11. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення щодо нього не приймається.

Стаття 26. Міський голова

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади.

2. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення відповідною міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

3. Повноваження міського голови, порядок організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України.

Стаття 27. Секретар ради

1. Секретар ради обирається за пропозицією міського голови радою з числа її депутатів   та працює в раді на постійній основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

2. Повноваження секретаря ради, порядок організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України.

Стаття 28. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії.

2. Кількість членів комісії не може бути більшою семи та меншою трьох депутатів ради.

3. Перелік, функціональна спрямованість, порядок їх створення та організації роботи,  повноваження постійних комісій визначається цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Світловодської міської ради.

4. Голови постійних комісій обираються радою за поданням міського голови.

5. З метою сприяння організації попередньої підготовки та розгляду питань, які вносяться на розгляд Світловодської міської ради, утворюється Погоджувальна рада депутатських фракцій. До складу Погоджувальної ради можуть входити міський голова, секретар міської ради, керівники депутатських фракцій, голови постійних комісій з правом вирішального голосу. Погоджувальна рада проводиться після депутатських комісій. Рішення Погоджувальної ради мають рекомендаційний характер.

Стаття 29. Депутатські фракції

 1.  Депутати міської ради  можуть об’єднуватися у депутатські фракції з  представників політичних партій, які перемогли на місцевих виборах.
 2. Фракція реєструється в апараті міської ради за наявності подання до міської ради щодо утворення відповідної фракції та протоколу загальних організаційних зборів депутатів з розгляду даного питання.
 3. Фракція розпочинає свою діяльність після оголошення про її формування головуючим на пленарному засіданні ради.

Стаття 30.  Набуття повноважень депутатських фракцій

1. З метою набуття повноважень депутатської фракції уповноважена особа від групи чи фракції звертається до міського голови з поданням про утворення депутатської фракції, в якому міститься назва фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів-членів фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти фракцію.

2. Головуючий оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської  фракції та  її склад.

3. Депутатська фракція набуває повноважень з моменту оголошення.

4. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій.

5. Про зміни в складі депутатської фракції її уповноважений представник повідомляє письмово міського голову.

6. У разі, коли склад депутатської фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що міський голова інформує депутатів на найближчому пленарному засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Погоджувальної ради депутатських фракцій, представництво фракції в якій втрачається.

8. Міський голова забезпечує зареєстровані депутатські фракції можливістю користуватися приміщенням, необхідним обладнанням тощо для здійснення ними передбачених законами і цим Регламентом функцій.

Розділ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 31. Внесення змін до Регламенту

1. Повноваження на офіційне тлумачення Регламенту надається Світловодською міською радою постійній комісії з питань законності та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Її висновки та тлумачення положень Регламенту є остаточними.

2. Незгода або заперечення проти висновків та тлумачення комісії є підставою для внесення Світловодською міською радою змін, доповнень та уточнень до Регламенту.
3. До внесення змін, доповнень, уточнень до Регламенту зацікавлені особи керуються наявним Регламентом та висновками і тлумаченнями комісії.

4. У разі, якщо зміни до Регламенту не пов’язані зі змінами законодавства, вони набувають чинності з наступної чергової сесії.

Стаття 32. Набрання чинності

    Цей регламент набирає чинності з моменту його затвердження і діє до затвердження іншого депутатським складом наступного скликання.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь