Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інформація про результати позапланової перевірки комунального підприємства «Добробут»

Дата: 31.03.2021 15:24
Кількість переглядів: 2399

Фото без описуВідділом внутрішнього аудиту та контролю за надходженням, використанням бюджетних коштів та станом збереження комунального майна апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради на підставі розпорядження міського голови проведено позапланову перевірку в  комунальному підприємстві «Добробут» (далі - КП «Добробут», Підприємство) з окремих питань фінансово-господарської діяльності за період з 01.10.2020 по 28.02.2021, в частині аналізу фінансово-господарської діяльності – за 2020 рік.

КП «Добробут» здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням сесії Світловодської міської ради 23 березня 2004 року №601. Власником Підприємства є Світловодська міська рада. Згідно зі Статутом КП «Добробут» - самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має право юридичної особи, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку та штампи. 

Слід зазначити, що Підприємство користується Статутом, який затверджено ще в 2004 році, та не відповідає новим вимогам законодавства (зокрема, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 №2189-УІІІ в частині надання послуг з управління багатоквартирним будинком).

Будівлі гуртожитків на баланс КП «Добробут» не передавались, будинки знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства Світловодської міської ради, яким укладений договір про управління та утримання будинків, споруд та прибудинкових територій з КП «Добробут» від 08.10.2014 (зі змінами від 21.06.2016, додаткова угода №1).

1. В ході перевірки за  період з 01.10.2020 по 28.02.2021 досліджено (на підставі первинних документів) рух коштів по касі, рух коштів по банку, проаналізовано та згруповано джерела надходження коштів та напрямки їх використання. Так за перевіряємий період в касу Підприємства надійшло коштів в загальній сумі 707 390,41 грн, використано за цей період  - 707 393,04 грн (з урахуванням залишку).

Кошти використовувались для забезпечення господарської діяльності КП «Добробут», а саме: для розрахунків з підприємствами-постачальниками комунальних послуг, для проведення розрахунків за спожиті енергоносії (крім теплопостачання), на виплату заробітної плати, сплату платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання аварійних робіт тощо.

Слід зазначити, що в зв’язку з недостатністю обігових коштів Підприємством не проводились поточні ремонти житлового фонду, не оновлювались основні засоби, власні витрати є мінімальними, це витрати на виплату заробітної плати працівникам Підприємства, податки і збори, часткові розрахунки за спожиті енергоносії та проведення невідкладних аварійних ремонтів.

Перевіркою руху грошових коштів на  поточних банківських рахунках встановлено, що протягом жовтня-грудня 2020 року та  січня-лютого 2021 року на рахунок Підприємства надійшло коштів  в загальній сумі 79 143,71 грн і станом на 01.03.2021 залишок коштів на рахунках склав 108 159,54 грн (з урахуванням залишку станом на 01.10.2020 в сумі 29 015,83 гривні).                       

На даний час Підприємство не в змозі використовувати кошти, які надходять на розрахункові рахунки в банківській установі в зв’язку з їх арештом УДВС Головного територіального управління юстиції Кіровоградської області.

2. Відповідно  до п.5.1 Статуту КП «Добробут» самостійно здійснює свою господарську діяльність, основним показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток.

 Аналізом даних фінансового звіту КП «Добробут» за 2020 рік (ф.№2м) встановлено, що Підприємство спрацювало збитково, чистий  збиток склав 196,90 тис. гривень.

За даними обліку та звітності за попередні періоди Підприємство спрацювало також збитково;  в 2018 році чистий збиток склав 284,10 тис.грн, в 2019 році - 317,90 тис. гривень.

 Збитковість послуг пояснюється застосуванням економічно необґрунтованих тарифів, які затверджувались ще в 2015 і 2017 роках, тобто, тарифи не переглядались більше 3-х років, в результаті чого КП «Добробут» здійснювало реалізацію послуг за ціною нижче фактичної собівартості таких послуг.

3. За даними аналітичного обліку Підприємства  загальна сума  дебіторської  заборгованості по населенню, становила:

- станом на 01січня 2020 року - 1 779 685,92 грн,  станом на 01 січня 2021 року - 2 149 179,46 (+369 493,54 грн), станом на 01 березня 2021 року - 2 444 673,35 (+295 493,89 грн)

До складу зазначеної дебіторської заборгованості КП «Добробут» входить заборгованість мешканців за проживання в гуртожитках (квартплата, теплопостачання (за минулі періоди), водопостачання та водовідведення, енергопостачання, вивіз ТПВ тощо).

Заборгованість мешканців гуртожитків за спожиті комунальні послуги та енергоносії станом на 01.03.2021 збільшилась на 664 987,43 грн в порівнянні з заборгованістю станом на 01.01.2020.

В існуючий сумі заборгованості за 2020 рік рахується як поточна заборгованість, так і прострочена заборгованість за минулі роки (більше 3-х років), та безнадійна заборгованість (мешканці, що померли, виписались та виїхали з міста). 

Визначити дату виникнення такої заборгованості та її суму не має можливості, так як в КП «Добробут» дебіторська заборгованість не згрупована за строками її непогашення та не встановлені коефіцієнти сумнівності для кожної групи, також не обчислений та не  створений резерв сумнівних боргів, що є порушення вимог п.п.5, 7 та п.9 П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 (в редакції від 16.09.2019 №379).

В порушення вимог ст.10 Закону України «Про бухгалтерський  облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами),  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014  №879, Підприємством інвентаризації зобов’язань в періоді, що підлягав перевірці, не проводились. Відповідно, не складались акти інвентаризації з найменуванням субрахунків і суми виявленої неузгодженої дебіторської і кредиторської заборгованостей, безнадійних боргів тощо; не складена довідка про дебіторську заборгованість, щодо якої строк позовної давності минув, із зазначенням таких дебіторів, суми, причини, дати і підстави виникнення заборгованості, хоча в обліку Підприємства така заборгованість існує.

Внаслідок допущених порушень, активи Підприємства завищено та внесено недостовірні дані до річної фінансової звітності Підприємства (Баланс на 31.12.2020, ф.№1-м), чим порушено ч.1 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський  облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами) та п.5 П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 (в редакції від 16.09.2019 №379).

4. За даними аналітичного обліку Підприємства  загальна сума  кредиторської заборгованості, до складу якої входить заборгованість за спожиті мешканцями комунальні послуги та енергоносії становила:

- станом на 01 січня 2020 року – 2 751 417,23 грн,  станом на 01січня 2021 року – 3 137 391,48 грн (+385 974,25 грн), станом на 01 березня 2021 року – 3 427 876,25 (+290 484,77 грн).

Як видно з приведених даних, заборгованість за комунальні послуги та енергоносії постійно зростає. За період з 01.01.2020 року по 01.03.2021 року сума заборгованості по Підприємству збільшилась на 676 459,02 гривень.

 В загальній сумі кредиторської заборгованості станом на 01.01.2021 борг КП «Добробут» перед СП ТОВ «Світловодськпобут» складає  2 613 968,81грн або 83,3% від загальної суми заборгованості, з якої заборгованість за 2020 рік – 254 322,08 гривень. Сума заборгованості за попередні періоди складає  2 359 646,73 гривень.

Відслідковується постійне зростання заборгованості  Підприємства за спожиту електроенергію, яка станом на 01.01.2020 року становила 41 528,99 грн, 01.01.2021 – 212 373,55 грн, 01.03.2021 – 521 880,37 гривень.

В зв’язку з значною заборгованістю КП «Добробут» за спожиту електроенергію на адресу керівника Підприємства Долгого О.В. щомісячно надходили попередження від ТОВ «Кіровоградська обласна ЕК» про припинення електропостачання внаслідок порушення умов договору №23-756 від 01.01.2019 в частині оплати вартості електричної енергії.

Внаслідок ситуації, що склалась, Підприємство неспроможне своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями, що призводить до зростання кредиторської заборгованості.

За результатами проведеної позапланової перевірки за період 2020 року та січень-лютий 2021 року, а також за результатами попередніх перевірок за період роботи Підприємства 2018 і 2019 роки, встановлені неодноразові факти порушень чинного законодавства, недотримання вимог нормативно-правових актів, відсутність дієвого внутрішнього контролю на Підприємстві, не забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, не належна організація ведення бухгалтерського обліку, внесення недостовірних даних до фінансової звітності та інші порушення.

Відповідно до ч. 3 ст.8. Закону України «Про бухгалтерський  облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

На Підприємстві відсутні виробничі плани, кошториси (калькуляції) витрат, планово-економічна робота не ведеться, аналіз собівартості, рентабельності підприємства не здійснюється. В той же час можливість планування, як певний вид діяльності, передбачена функціями Підприємства (розд.5 Статуту).

Слід зазначити, що при наявності значних сум дебіторської заборгованості як на момент перевірки, так і за минулі періоди роботи КП «Добробут» (2018-2020 роки) претензійно-позовна робота не проводилась, до суду керівник не звертався, тому внаслідок не прийняття адміністрацією КП «Добробут» відповідних мір щодо стягнення з мешканців гуртожитків заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги та енергоносії, Підприємством постійно втрачалась можливість отримання доходів.

В цілому фінансовий стан Підприємства можна визначити як не задовільний, оскільки наявна постійна тенденція до збиткової діяльності.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь