Служба за контрактом

  • 314

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

На військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

Громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 45 років ( в особливий період - до 60 років )

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

Придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

Фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

Базова загальна освітата вище;

Військовослужбовець строкової військовоїслужби (мобілізований), який вияв бажання проходити військову службу за контрактом:

1. Подає рапорт (за підпорядкованістю), в якому зазначається серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер.

2. Проходить професійно-психологічний відбір (психологічнетестування).

3. Направляється командиром для проходження військово-лікарськоїкомісії (за потребою, у разі відсутності висновку ВЛК, при призові на військову службу та (або) за наявності ознак хвороб).

Решта документів  можуть додаватись для оформлення особової справи у місячний термін після укладання контракту:

копія паспорта та довідки про присвоєння  індивідуального ідентифікаційного номера;

результати запитів щодо проведення спеціальної перевірки; автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках; копії документів про народження та сімейний стан; копії документів про освіту; дві фотокартки розміром 9×12 см