Про статути сільськогосподарських кооперативів

  • 240

Про статути сільськогосподарських кооперативів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 року №175 «Про затвердження модельних статутів сільськогосподарського кооперативу» затверджено модельні статути сільськогосподарських кооперативів для використовування при створенні та проваджені діяльності сільськогосподарських кооперативів.

Типові установчі документи містять положення, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини членів, пов’язані із створенням, провадженням господарської діяльності та її припинення.

 

Щоб ознайомитися із постановою можна перейти за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-2021-%D0%BF#Text

____________________