Процедура відключення будинку від централізованого опалення:

  • 3633

Процедура відключення будинку від централізованого опалення:

1. Проводяться загальні збори співвласників багатоквартирного будинку за ініціативою голови ОСББ або ініціативної групи в кількості не менше 3 осіб, щодо прийняття рішення про відключення споживачів ОСББ від системи централізованого (опалення) теплопостачання. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини загальної кількості усіх співвласників, у в разі якщо статутом не передбачено прийняття таких рішень, - більшістю голосів (зразок протоколу та додаток до протоколу додається).

2. Копія протоколу та копія додатку до протоколу подається до виконавчого комітету Світловодської міської ради з супровідним листом для розгляду постійно діючої комісії для розгляду питань щодо відключення споживачів від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води (зразок супровідного листа додається).

3. Постійно діючою комісією розглядається всі об’єктивні можливості відключення споживачів від систем централізованого опалення (теплопостачання) та постачання гарячої води, після чого висновок протоколу та проєкт рішення про відключення будинку від мереж централізованого опалення (теплопостачання) надається на розгляд виконавчому комітету Світловодської міської ради.

4. Виконавчим комітетом Світловодської міської ради розглядається проєкт рішення про відключення будинку від мереж централізованого опалення (теплопостачання) та проводиться відповідне голосування.

5. Після позитивного голосування, голова ОСББ звертається до загального відділу Світловодської міської ради для отримання завіреної копії рішення виконавчого комітету Світловодської міської в кількості абонентів, які були підключенні до мереж централізованого опалення (теплопостачання) та починає процедуру відключення будинку від мереж централізованого опалення (теплопостачання).

Зразок: "ПРОТОКОЛ зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку"

Зразок:  "ДОДАТОК № 1 до протоколу загальних зборів ОСББ "

Зразок: "Голові Світловодської міської ради Маліцькому А.І."