Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Світовий досвід застосування біологічного методу захисту рослин та перспективи в Україні

Дата: 18.10.2022 12:08
Кількість переглядів: 2346

Стратегічний розвиток агровиробництва переважної більшості країн світу має своїм орієнтиром сталий розвиток, екологічність землеробства, високу якість продукції сільського господарства, перехід на екобезпечні технології в агровиробництві, відмову від шкідливих і небезпечних засобів захисту і стимулювання росту рослин. Активізувалися процеси, за якими пріоритетність надається напрямку комплексної біологізації землеробства та виробництва сільськогосподарської продукції вищої екологічної якості без використання хімічних пестицидів і мінеральних добрив. Знаковим результатом діяльності у цьому напрямку є формування потужного світового ринку екологічно чистої сільськогосподарської продукції та продовольства, ємність якого вже перевищила 50 млрд. дол. США і має тенденцію до подальшого зростання. Це стало можливим внаслідок послідовної реалізації політики екологізації землеробства у широкому контексті та формуванні загальної культури екобезпечного агровиробництва, важливим і неодмінним елементом якої є застосування біологічного методу захисту рослин. Цей метод відчутно активізувався в останні десятиліття в ЄС, США і в більшості інших розвинених аграрних країн світу.

Варто зазначити, що захисту рослин у агровиробництві приділяється посилена увага, адже шкідники і хвороби рослин здатні суттєво знизити врожайність агрокультур і обсяги агровиробництва. За повідомленнями ФАО щорічно внаслідок впливу небезпечних шкідливих організмів рослин втрачається 40% урожаю сільськогосподарських культур.

Надмірне захоплення хімічними методами захисту рослин має наслідком наростання в біоценозах і, насамперед, в агроценозах загрозливих явищ, пов’язаних із забрудненням рослин, грунтів, води і продуктів харчування залишками хімічних пестицидів, зниженням резистентності шкідників до засобів захисту, порушенням стійкості екосистем через втрату частини біоти внаслідок дії хімічних препаратів. Це прямо і негативно впливає на здоров’я людини і стан навколишнього середовища.

Намагаючись привернути увагу громадськості до важливості проблем у цій сфері та зважаючи на зростаючі загрозливі явища із станом рослинного світу, спричинені, насамперед, хворобами та масовими загибелями через зміни клімату і враження шкідниками, у тому числі нетиповими для певних кліматичних умов, а також втратами агросектору через знищення урожаїв хворобами і шкідниками, у грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 2020 рік Міжнародним роком здоров’я рослин2 та провела низку заходів у тому числі з метою висвітлення нагальних проблем із захистом рослин.

З огляду на тісний зв’язок між здоров’ям рослин і охороною навколишнього середовища актуальним і перспективним стає використання екологічно безпечних методів боротьби з шкідниками та хворобами з допомогою інтегрованої системи захисту рослин і біологічного методу захисту рослин. Мінімальне використання ядовитих речовин у боротьбі зі шкідниками сприяє не лише охороні навколишнього середовища, але й захисту опилювачів, природних ворогів шкідників, корисних організмів, а також людей і тварин, котрі залежать від рослин.

Продовольча безпека та більш свідоме споживання спонукає компанії та уряди підтримувати стійке ведення сільського господарства. За прогнозами, обсяг світового ринку сільськогосподарських біопрепаратів зросте на рівні 13,6%, досягнувши до 2025 року 18,9 мільярдів доларів СІЛА, причому левова частка припадатиме на Європу, Австралію, Північну та Південну Америку. Ринки в Азії та Африці також збільшують використання продуктів біоконтролю в сільськогосподарській практиці.

Хоча дотепер впродовж тривалого часу перевага надавалася хімічним препаратам захисту, екологічні, політичні та соціальні фактори спонукали галузь до використання біопродуктів у вирощуванні сільськогосподарських культур. Ці продукти продемонстрували набагато менший вплив на навколишнє середовище та здоров’я кінцевого споживача. Крім того, їх виробництво набагато дешевше, ніж традиційні хімічні препарати.

Ринок біопестицидів продовжить зростати в майбутньому через проблему підвищення стійкості до шкідників та високий попит на безпечні та якісні продукти харчування. Біопестициди однозначно розглядаються і будуть розглядатися у перспективі як більш безпечна альтернатива боротьби зі шкідниками і хворобами та які становлять менший ризик для людини та навколишнього середовища.

 

1. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ЗАХИСТУ РОСЛИН У СВІТІ

 

Нові актуальні тренди у агровиробництві свідчать про більш активне зростання сектору органічного виробництва та переходу до екологічних практик у землеробстві, що одночасно активізує біологічні та інтегровані методи захисту сільськогосподарських культур. Це стає загальнодержавним пріоритетом у переважній більшості країн світу.

Забезпечення сприятливих умов для активних процесів екологізації землеробства передбачає функціонування повноцінного ринку біологічних засобів захисту рослин з прозорими і зрозумілими для учасників ринку умовами участі і доступу.

У переважній більшості розвинутих країн біометод захисту рослин розвивається прискореними темпами і завойовує щораз більшу частку у засобах захисту, поступово витісняючи хімічні препарати. Експерти консалтингової компанії DunhamTrimmer прогнозують вартість світового ринку сектору біоконтролю понад 10 мільярдів доларів СІНА до 2025 року3, який зберігатиме свою позицію сегмента ринку засобів захисту рослин, що розвивається найшвидше. CAGR (сукупний середньорічний темп росту) становитиме > 16 % (15%-18%) до 2025 року. Це зростання призведе до того, що ринок біоконтролю досягне майже 10% загальної частки глобального ринку засобів захисту рослин до 2025 року. Мікробні препарати є сегментом продуктів, що розвивається найшвидше, а Латинська Америка, за прогнозами, буде найбільш швидкозростаючим регіональним сегментом. Біоінсектициди, за якими йдуть біофунгіциди, продовжуватимуть домінувати на світовому ринку з часткою майже 90%, хоча прогнозується, що ринок біонематоцидів буде найшвидше зростаючим сегментом використання.

Світовий ринок біопрепаратів розвивався більш динамічно, ніж прогнозувалося4 і за дослідженнями компанії «RESEARCH AND MARKETS» обсяг світового ринку біопестицидів оцінювався в 4 550,83 млн доларів СІЛА в 2021 році, 5 311,57 мільйонів доларів США в 2022 році, і, за прогнозами, він зростатиме на рівні 16,89% і досягне 11 610,10 мільйонів доларів СІЛА до 2027 року. Глобальний ринок біопестицидів досягне 19,85 мільярдів доларів СІЛА до 2030 року, зростаючи на 15,6% щорічно протягом 2020-2030 років. З точки зору обсягу продажів, ринок буде зростати у 2020-2030 рр. з середньорічним темпом росту у 10,4%.

Сьогодні у світі 90% всіх комерційних біопестицидів має в основі використання різних видів та штамів Bacillus thuringiensis (Bt). Далі, за ступенем комерціалізації, йдуть ентомопатогенні нематоди, біопрепарати на основі ряду видів мікроміцетів та бактеріальні біопрепарати. Більше 75% світового виробництва біопестицидів та біоконтролюючих видів членистоногих належить США та ЄС. Причому в СІЛА переважно виробляють біопестициди, а в країнах ЄС (Бельгії, Франції, Іспанії) - біоконтролюючі види членистоногих. Більше 95% усіх вироблених у світі засобів біозахисту приходиться на 25 провідних компаній світу.

 

Фото без опису

 

 

Рис. 1. Обсяг світового ринку біопестицидів, млрд. дол. США (за RESEARCH AND MARKETS, 2021, 2022).

 

Активно працюють міжнародні організації: Асоціація виробників природних біоконтролюючих препаратів та Об’єднання виробників біопестицидів. Найбільші компанії Valent Bioscience (CHIA), Certis (США), Koppert Biological Systems (Нідерланди), Pasteuria Bioscience (CHIA), Isagro (Італія), Terra Nostra Technology (Канада) виробляють щорічно засоби біозахисту на суму понад 100 млн. дол. У останні роки спостерігається процес об’єднання компаній в асоціації, які жорстко ділять ринки продажу біопестицидів. У США активно працює Association of Natural Biocontrol Producer (ANBP), котра об’єднує більше 40 компаній, які виробляють біоконтролюючі препарати. Асоціація контролює виробництво та продаж засобів біоконтролю. Biopesticide Industry Alliance (ВРІА) у США - об’єднує 22 компанії, що контролюють виробництво та продаж біопестицидів. У ЄС найбільш значною є International Biocontrol Manufactures Association (Франція), що об’єднує 57 компаній, які виробляють біоконтролюючі агенти, біопестициди, феромони. Ця асоціація тісно пов’язана з ANBP, ВРІА, а також з японською Biocontrol Association.

В даний час компанії з виробництва біоконтролюючих агентів, біопестицидів та феромонів присутні не лише у США, але й у Швейцарії, Японії, Індії, Китаї, Швеції, Бельгії, Нідерландах, Англії, Італії, Німеччині, Канаді, Фінляндії. Спільними особливостями всіх цих компаній є державна підтримка їхньої діяльності, цільові замовлення міністерства сільського господарства (МСГ) США на виробництво певних видів біоконтролюючих агентів, біопестицидів і феромонів, тісна міжнародна кооперація в розробці та випробуванні біологічних засобів контролю. Наприклад, англійська компанія Exosect - провідний виробник та розробник технологій застосування феромонів - проводить їх випробування у 22 країнах. Компанія Koppert Biological Systems має відділення у 10 країнах, де тестує біоінсектициди, які продає в ЗО країн світу. Американська фірма AgraQuest - розробник та виробник біофунгіцидів - з допомогою міжнародної кооперації сканувала 23 тис. видів та штамів, мікроорганізмів на пестицидну активність. На основі 20 перспективних агентів були створені комерційні біофунгіциди: препарати серенада, рапсодія, соната та ін. Компанії ведуть активну роботу з селекції перспективних видів та штамів на підвищення їх біопестицидної активності.

Слід зазначити, що бізнес цих компаній будується на виробництві та продажу біопестицидів з використанням в основному видів бактерій Bacillus subtilis, Сturiughiensis, 3-х видів Pseudomonas, 2-х видів стрептоміцетів, 3-х видів грибів, бакуловірусів та вірусів гранульозу.

За даними Міжнародної асоціації біоконтролюючої промисловості, з усіх компаній, що виробляють біоконтролюючі препарати та біопестициди, 40% перебувають у СІЛА, 35% - у Європі та 25% - у всіх інших країнах.

Загальносвітовий продаж біоконтролюючих агентів і біопестицидів у 2020 році склав 4,66 млрд. дол. СІЛА7, у 2021 році - 5,4 млрд дол. СІЛА8. При цьому обсяги продажів мікробних біопестицидів складають 65% від усіх продажів, обсяги біологічних контролюючих агентів -16% та феромонів -19%.

В даний час доступно більше і кращих біологічно активних інгредієнтів і продуктів, які можуть конкурувати і доповнювати звичайні хімічні пестициди. У СІЛА було зареєстровано понад 420 біопестицидів. Такі організації, як ВРІА, ЕРА та багато інших, розробляють біопестициди для більшості шкідників у Північній Америці.

Канада є ще одним потенційним ринком для біопестицидів та їхнього регулювання, з сильними дослідженнями та розробками, реєстрацією та просуванням як пестицидів зі зниженим ризиком. На даний момент у Канаді зареєстровано більше 200 біопестицидів, причому мікробна є найбільшою категорією з усіх видів. Біофунгіциди та біоінсектициди займають більшу частину північноамериканського ринку біопестицидів.

Глобальний ринок біопестицидів концентрований і на ньому домінують міжнародні гравці, зокрема Bayer CropScience LLC, Syngenta AG, BASF SE та Sumitomo Chemical Co. Ltd. На світовому ринку біопестицидів компанії конкурують не лише за якістю та просуванням продукції, але й також реалізують стратегії на охоплення більших часток ринку. Випуск нових продуктів, партнерство та придбання є основними стратегіями провідних компаній на світовому ринку біопестицидів.

Комерційне виробництво та продаж біопестицидів у світі регулюються міжнародним та національним законодавством. У СІЛА контроль за реєстрацією та промисловим виробництвом пестицидів здійснюють Агентство з охорони навколишнього середовища (ЄРА) та Відділ пестицидних програм (ОРР), що діють у рамках Федерального закону про інсектициди, фунгіциди та родентициди. Створено Управління з реєстрації біопестицидів. Відповідно до Міжнародного проекту № 4 (IR-4), в якому бере участь МСГ СІЛА, здійснюється державна підтримка розробки та реєстрації біопестицидів. Реєстрація одного біопестициду в СІЛА вимагає річних випробувань і коштує приблизно 1 млн. дол. СЛІА. Підтримку надають більшості біопестицидних компаній країни.

Американські державні програми передбачають розвиток досліджень з біологічного контролю. Особливу увагу приділяється розробці методів біологічного контролю інвазій. Реєстрація та застосування біологічних контролюючих агентів регулюються Законом про захист рослин. МСГ СЛІА пред’являє особливі вимоги до 47 видів членистоногих, які можуть бути імпортовані в країну. У СЛІА зареєстровані та використовуються 50 феромонів комах (у країнах ЄС - ЗО феромонів). Кожен феромон окремо реєструється в кожній країні.

У ЄС регулювання процесів реєстрації та обороту біопестицидів здійснюють Європейська комісія та Європейське агентство з безпеки харчових продуктів (European Food Safety Authority - EFSA) спочатку на основі Директив 91/414 та 2001/36/ЄС з Додатками II та III, які були замінені на Регламент №1107/2009 у 20011 році. Агентство оцінює наукові дані, необхідні для реєстрації біопестицидів, а остаточне рішення приймає комісія. До числа біоагентів, дозволених до використання, входять гриби (54%), бактерії (34%) та віруси (12%). При реєстрації біопестицидів враховують токсичність, патогенність, інфекційність, екотоксикологію, загибель біоагента в природному середовищі в місцях застосування біопестициду. Велику увагу приділяють питанням оцінки екологічного ризику при імпорті або експорті біопестицидів, коли біоагенти можуть стати потенційно шкідливими організмами. Лише в Японії для реєстрації біопестицидів потрібні ті ж показники, що і при реєстрації хімічних пестицидів.

Нормативна база ЄС для реєстрації активних речовин пестицидів регулює всі види пестицидів (тобто як хімічні, так і органічні). Процедура складається з двох етапів; по-перше, реєстрація діючих речовин на рівні ЄС і по-друге, реєстрація засобів захисту рослин на рівні держав-членів. Відповідно до Регламенту № 1107/2009 обидва кроки разом займають у середньому 65,7 місяців. В СІЛА реєстрація в середньому займає 25,7 місяців. Процедура в СЛІА є більш гнучкою: вона менш неоднорідна, залучає меншу кількість учасників і займає менше часу, а також перевершує систему ЄС через «відмову» від даних, фінансові винятки та умовну реєстрацію.

В ЄС додатковою важливою перешкодою у скороченні часу реєстрації біопестицидів є етап реєстації на рівні держав-членів, оскільки більшість держав-членів не дотримуються регуляторних стандартів і затримують реєстрацію. Процеси на рівні держав-членів, таким чином, здаються найбільшим вузьким місцем, і ЄС має визначити їх пріоритет.

У всіх розвинених країнах йде постійний процес гармонізації законів про оборот біопестицидів. Провідну роль відіграють Організація економічного співробітництва та розвитку, в структурі якої створено спеціальну групу з регламентації біопестицидів, та Міжнародна асоціація з біоконтролю.

Сьогодні визнано, що контролюючими біоагентами для шкідників можуть бути понад 100 видів бактерій, 800 видів грибів та 300 видів нематод, для контролю бур'янів 50 видів бактерій і грибів, для боротьби зі збудниками хвороб рослин - всього 20 видів бактерій та грибів.

Компанії, що виробляють біопестициди та біоконтролюючі агенти, приділяють велику увагу молекулярно-біологічним дослідженням факторів патогенності видів, що входять в рецептури препаратів біопестицидів та біоконтролюючих агентів, а також розробці нових технологій їх застосування. На високому науковому рівні ведуть роботи з отримання генномодифікованих біоагентів. Наприклад, біопестицидна компанія Ecogen спільно з насінницькою компанією Mycogen отримала Pseudomonas fluorescens, що містить ген ендотоксину В. thuringiensis.

Важливе місце в менеджменті біопестицидних компаній займає пошук ніш для продажу, вільних від конкуренції з хімічними пестицидами. Особливе місце займають культури, які висівають на невеликих площах, ліси, пасовища, теплиці, сховища врожаю, а також технології отримання органічних продуктів. Провідне місце зайняли біологічні методи захисту. Біопестициди та біоконтролюючі агенти ширше застосовують у Європі та Азії, ніж у СІЛА.

Загальними труднощами в розробці та комерціалізації біопестицидів є відносна дорожнеча реєстрації біопрепаратів, причому біопестициди повинні реєструватися в кожній країні, де їх застосовують.

Велика увага, яку надають розвинуті країни та країни, що розвиваються, своїм виробникам біопрепаратів, загальносвітова тенденція екологізації захисту рослин від хвороб і шкідників, що постійно набирає сили, а також використання для харчування органічних продуктів сприятимуть розширенню біопестицидного бізнесу.

Оптимізм у цьому плані вселяє і швидка разробка нових біопестицидів, заснованих на виділених і очищених природних біологічно активних речовинах, що є фактором патогенності мікроорганізмів, що використовуються як біопестициди, біофунгіциди, біогербіциди та біонематоциди. Вони ненабагато поступаються по активності відповідним хімічним пестицидам, але не залишають токсичних залишків у сільськогосподарській сировині та продуктах, не індукують процесів підвищення резистентності об'єктів контролю, відносно безпечні для людини та сільськогосподарських тварин.

Зберігає своє значення використання біопрепаратів у системі інтегрованого захисту рослин, що дозволяє мінімізувати використання хімічних пестицидів.

Основним каталізатором прискореного розвитку біометоду є загальна тенденція збільшення об’ємів органічного виробництва і розширення площ під органічним і екологічним землеробством.

За даними Дослідного інституту органічного сільського господарства (FiBL) і Міжнародного підрозділу Міжнародної федерації органічних сільськогосподарських рухів (IFOAM - Organics International) площа органічних земель в світі продовжує зростати: станом на кінець 2019 року понад 72,3 млн га сільськогосподарських земель зайнято під органічним виробництвом, що на 1,1 млн га більше попереднього року.

Австралія має найбільшу площу органічних сільськогосподарських земель (35,7 млн га), другою за цим показником є Аргентина (3,7 млн га), а третьою - Іспанія (2,4 млн га). Завдяки великим площам органічних сільськогосподарських земель в Австралії половина всіх земель світу, зайнятих під органічне виробництво, знаходиться в Австралії та Океанії (36 млн га). Європа має другу найбільшу площу (16,5 млн га), третю - Латинська Америка (Північна Америка, Мексика, Центральна Америка, Кариби) 8,3 млн га)). Країни з найбільшою часткою органічних земель від загальної площі сільськогосподарських земель - Ліхтенштейн (41%), Австрія (26,1%) та Сан- Томе і Принсіпі (24,9%). Деякі штати Індії є або прагнуть бути на 100% органічними в найближчі роки. В 16 країнах 10% і більше сільськогосподарських земель є органічними.

Однак, не менш важливим, а подекуди,визначальним чинником розвитку біометоду є державна політика розвитку аграрного сектору економіки, спрямована на загальну екологізацію землеробства. Уряди та політика можуть сприяти та стабільно підтримувати біоконтроль трьома різними способами, визначеними Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). По-перше, існує політика, заснована на результатах, коли уряд встановлює цілі зменшення ризику шляхом застосування біологічного контролю та інтелектуального захисту від захисту, залишаючи реалізацію та досягнення цілей у руках ринкових сил; по-друге, політика сприяння, коли уряд використовує політичні заходи як стимул для того, щоб зробити впровадження біоконтролю привабливим для фермерів шляхом підтримки широкого набору інструментів для дослідження, передачі знань, підтримки прийняття рішень та залучення зацікавлених сторін; і, по-третє, директивна політика, у якій уряд встановлює цілі та викладає конкретні очікування щодо впровадження через нормативні акти, вимоги та контрольні дії. ОЕСР рекомендує, щоб уряди загалом застосовували політику сприяння використання біоконтролю шляхом створення стимулів, включаючи коротко- та довгострокові фінансові механізми та підтримку для забезпечення безперервності та стабільності біоконтролю, а також запобігання поверненню виробників до традиційного виробництва на основі пестицидів.

Аналіз і узагальнення застосування біологічного методу захисту рослин (біоконтроль) в сучасній світовій практиці засвідчив, що темпи росту застосування біоконтролю є вищими за темпи зростання застосування хімічних засобів захисту і їх частка у методах захисту рослин невпинно зростає; зростає інтерес до використання комплексних препаратів захисту рослин, які поєднують захист і стимулювання розвитку рослин, покращення стану ґрунтів; світовими регіонами, які найбільш активно застосовують біоконтроль є Північна Америка (СІЛА і Канада), ЄС, Австралія і Нова Зеландія, Китай.

Основні засади і нові тенденції застосування біоконтролю, загалом, можна звести до наступних:

найбільш стимулюючий вплив на розвиток біоконтролю має перехід до забезпечення сталого землеробства з дотриманням вимог екологічної безпеки та норм охорони навколишнього природного середовища, гармонізації економічних і екологічних цілей агровиробництва; прискорений розвиток екологічного землеробства і, насамперед, органічного; впровадження новітніх технологій в агровиробництві, які є не лише економічно ефективними, але й екологічно безпечними; зростання вимог до безпечності харчових продуктів; вимоги до скорочення пестицидного навантаження на ґрунти і водні ресурси;

зростаюча потреба у комплексних засобах захисту рослин, нових ефективних біопрепаратів захисту, адаптованих до зміни кліматичних умов;

перехід від інтенсивних методів землеробства із застосуванням хімічних засобів захисту рослин до екологічного землеробства із застосуванням інтегрованих і біологічних методів захисту робить біометод пріоритетним, а використання біопрепаратів - переважаючим і часто єдино прийнятним.

 

2. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОКОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

 

Наприкінці минулого століття в Україні були створені непогані умови для широкого застосування біологічного методу захисту сільськогосподарських культур як найбільш органічного і відповідного агроценозам. Однак, впродовж останніх років в Україні склалася стійка негативна тенденція домінування хімічних методів захисту сільськогосподарських культур над біологічними при незначній частці останніх (в межах 3-5 %) в загальних обсягах застосування захисту сільськогосподарських культур в господарствах.

Зниження застосування біологічного методу відбулося як у відносних показниках, так і в абсолютних (табл. 1, рис. 2). Якщо у 1995 році захист сільськогосподарських культур біологічними методами проводився на 3023 тис. га, що складало 15,2 % від усіх площ, де здійснювався захист сільськогосподарських культур, то в подальшому площі застосування біологічних методів зменшувалися і, для прикладу, у 2020 році складали 1827,2 тис. га (3,6 % від усіх площ).

 

Таблиця 1

Обсяги застосування хімічного та біологічного методів захисту сільськогоспо- дарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів в господарствах України*

 

Рік

Обсяги застосування методів захисту с/г культур, усього тис.га

у тому числі, тис. га

Частка біологічних методів у загальних обсягах захисту с/г культур, %

хімічні методи

біологічні методи

1995

19824

16801

3023

15,2

2000

12970

11916

1054

2010

38588

36533

2055

5,3

2011

45856

43527

2329

5,1

2012

45191

43057

2134

4,7

2013

47535

45527

2008

4,2

2014

45586

43304

2282

5,0

2015

43816

41630

2186

5,0

2016

45173

43117

2056

4,6

2017

46798,1

44730

2068,1

4,4

2018

49106,1

47139

1967,1

4,0

2019

49833,2

47991

1842,2

3,7

2020

50562

48734,8

1827,2

3,6

* За даними Держпродспоживслужби України.

 

Водночас застосування хімічних методів захисту сільськогосподарських культур в господарствах України інтенсифікувалося і за аналогічний період зросло майже втричі: із 16801 тис. га у 1995 р. до 45527 тис. га у 2013 р. та 48734,8 тис. гау 2020 р. (див. табл. 1, рис. 2).

Фото без опису

 

 

Рис. 2. Обсяги застосування хімічного та біологічного методів захисту сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур’янів в господарствах України

 

Ця тенденція опосередковано свідчить про зниження зацікавленості агровиробників до біометоду. Однак повної картини щодо обсягів застосування біопрепаратів захисту це нам не дає.

Окремі спроби здійснення аналізу ринку біопрепаратів для захисту рослин в Україні, здійснені консалтинговою фірмою Pro-Consalting, вказують на збільшення частки біопрепаратів (в натуральному вираженні) на ринку засобів захисту рослин в Україні з 6,5 % у 2019 році до 8,3 % у 2020 році13. Проте, до цих даних потрібно підходити критично, оскільки є сумніви щодо повного охоплення обсягів випуску біологічних засобів захисту рослин вітчизняними виробниками, у тому числі тієї частки, яка надходить на внутрішній ринок.

Оскільки державні статистичні спостереження стосовно обсягів випуску біопрепаратів у натуральних і вартісних показниках не ведуться, аналіз ринку може здійснюватися лише з використанням фрагментарних даних, що не мають офіційного підтвердження. Це, загалом, веде до спотворення інформації щодо дійсного стану ринку біопрепаратів в Україні і ускладнює вдосконалення механізмів його регулювання.

Достовірною можемо вважати лише інформацію щодо найменування препаратів, їх видів, а також виробників, які включені до «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»14. Станом на травень 2022 р. у Держреєстрі з діючою ліцензією перебуває 126 біопрепаратів для захисту рослин від 38 вітчизняних виробників (табл. 2) та 117 препаратів зарубіжних фірм від виробників з 28 країн світу (табл. 3). В той же час, визначити фактичну частку вітчизняних продуктів на ринку біологічних засобів захисту рослин України практично неможливо.

 

Таблиця 2

Виробники біологічних засобів захисту рослин в Україні*

(станом на 05.05.2022 р.)

 

за/п

Виробники

Найменування препаратів

Кількість препаратів

1

Hit «БТУ-Центр»

Органік-баланс; АКТОВЕРМ ФОРМУЛА; ФІТОХЕЛП;

MycoHelp; Екостерн; «Актоверм»; РІЗОЛАЙН, р.;

МІКОФРЕНД; МЕЛАНОРІЗ; СКЛЕРОЦИД;

АНДЕРІЗ; МЕГАБАЙТ; Ecostem; Азотофіт, КП;

Азотофіт, КС; Біокомплекс-БТУ, КС; Біоінокулянт- БТУ, КП; Біоінокулянт-БТУ, КС; Бітоксибацилін-БТУ, КС; Лепідоцид-БТУ, КС; Фітоцид, КС.

21

2

ДП «Ензим»

«Ентоцид (Метаризін)»; «BiNitro БОБОВІ» марка «BiNitro ГОРОХ»; «Viridin (Триходермін)», р.;

«Азотфіксатор грунтовий Біомаг», р.; «Антистресант «FitoNis», р.; «Гаубсин», с.; «CORNEX», р.; Біомаг- Соя, з.п.; Біомаг-Соя, с.е.; «Актарофіт, КЕ»;

Колорадоцид, з.п.; «Soyex», с.е.; «РАТТЕР», р.;

«Аміноріз», р.; «Антистресант «Flores», р.

15

3

ТОВ «БІОНАСЕРВІС ПЛЮС»

Нітрофікс (LS); Нітрофікс (СР); Біозлак; НітроЗлак; Нітрофікс (Нітрагін); Різомакс; «Бактофіт», рідка суспензія; «Лепідоцид», в.р.; «Фунгістоп», рідка суспензія ; Бактеронцид гель, рідина гелеподібної форми; НітроМаїс, PH.

11

4

till НВП «Еко-Гарант»

Біонорма гр.; Агріїнсекта; Біонорма, р.; Ризоактив Концентрат, п.; Ризоактив Бобові, р.; Ризоактив Концентрат, р.

6

5

ТОВ «БІОНОРМА»

Біонорма гр.; Агріїнсекта; Біонорма, р.; Ризоактив Концентрат, п.; Ризоактив Бобові, р.; Ризоактив Концентрат, р.

6

6

ТОВ «Черкаський науково- виробничий центр по біологічному захисту рослин»

Родента БІО; «Азотфіксатор на сою», гель;

«Триходермін-біо», суспензія; «Фітопсин», суспензія;

«Флорабацилін», суспензія; «Планриз-біо», суспензія.

6

7

ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія», «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія», «Львівська обласна фітосанітарна лабораторія», «Полтавська обласна фітосанітарна лабораторія», «Харківська обласна фітосанітарна лабораторія»

Бактоцид, сипуча маса; Планориз ВЛ, в.с.; Сігер Ейр, р; Триходермін ОК, р.

4

8

ТОВ «Торговий Дім «БТУ-ЦЕНТР»

МІКОФРЕНД, МЕЛАНОРІЗ, СКЛЕРОЦИД, АНДЕРІЗ.

4

9 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва HAAH України

АЛЬБОБАКТЕРИН. ДІАЗОБАКТЕРИН.

ПОЛІМІКСОБАКТЕРИН. РИЗОГУМІН. РІЗОЛАЙН. 

5

 

10

Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного HAH України

Аверком; Kaputt; Ековітал, бактеріальна суспензія, р.

3

11

Інститут агроекології і природокористування HAAH

України

РИЗО АКТИВ, марка Р, РИЗО АКТИВ, марки: Т та В; ДЦ (деструктор целюлози).

3

12

Інститут фізіології рослин і генетики HAH України

БАКТЕРІАЛЬНЕ ДОБРИВО «АЗОЛЕК»; «РИЗОСТИМ».

2

13

ТОВ «НВП «Агроекологія»

РИЗО АКТИВ, марка Р, РИЗО АКТИВ, марки: Т та В; ДЦ (деструктор целюлози).

3

14

ПП «АГРОНОМІКА»

ТМ «Губернаторська» марки «Фітодоктор»; ТМ «Губернаторська» марки «Фітодоктор - Гарбо»; ТМ «Губернаторська» марки «Фітодоктор - Голд».

3

15

ТОВ «КАРАВАН»

«ТрихоПлант», КС; «Байкал ЭМ»; Триходермін ОК, Р-

3

16

ТОВ «Захист-Агро»

Трихофі;, Триходермін ОК, р.

2

17

ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Нива»

Ефект Біо; НітроЗлак.

2

18

1111 «Агро-Адмірал»

АГРОМАР, Р; «АгроМар» mtz, рідина (суспензія).

2

19

ТОВ «Мінераліс Україна»

Біо-Мінераліс, тип «S», РК; Скарадо-М, РК.

2

20

ТОВ «АГРОСОЛУМ»

Сігер Ейр, р.; Триходермін ОК, р.

2

21

ТОВ «Знам’янський агрохім»

Нітротрофін, р.; Триходермін ОК, р.

2

22

ТОВ «НВП МІКРОБНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ»

ІНСЕКТУРІН, суспензія; СПОРАЗИН, суспензія.

2

23

ТОВ «Оксаніно»

Трихофіт, р.; Триходермін ОК, р.

2

24

ПАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»

Актофіт.

1

25

ПАТ «Біоветфарм»

Актофіт, КЕ.

1

26

ТОВ «Аванте»

BAI-SI.

1

27

ТОВ «ТВЦ «Енергія»

Клепс.

1

28

1111 НВП «Агроенергетичні технології»

БІОКОМПЛЕКСАТ.

1

29

ТОВ «Торговий Дім «Ензим-Агро»

«BINOC».

1

ЗО

ТОВ «Центр Ефективних Технологій»

Мікробіодобриво БіоАг (“Емочка”), р.

1

31

ТОВ «МІНЕРАЛ БІОСИНТЕЗ»

Цидокс Про, РК.

1

32

1111 «Родоніт»

Ризобакт Супер (марки КЖФ, РЖФ), РК.

1

33

ТОВ «Мікотон-Аглікон»

Мікосан «В» та «Н», 3% в.р.к.

1

34

ТОВ «Агрофірма «Колос»

Мікробіофіт Органік.

1

35

ТОВ «Перфекс Агро»

«Біонеостим», р.

1

36

ТОВ «КОМПАНІЯ «ІМЕКС АГРО»

БІОСТІМ.

1

37

ФОП Оліферчук Сергій Петрович

«Міковітал», РК.

1

38

ФОП Осипенко С.Б.

Біогель-плюс, ГВ.

1

 

Разом

 

126

* За даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

За асортиментом продукції найбільшими вітчизняними виробниками біопрепаратів є 1111 «БТУ-Центр» (21 препарат), ДП «Ензим» (15 препаратів), ТОВ «БІОНАСЕРВІС ПЛЮС» (15 препаратів), 1111 НВП «Еко-Гарант», ТОВ «БІОНОРМА», ТОВ «Черкаський науково-виробничий центр по біологічному захисту рослин» (6 препаратів), Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України (5 препаратів).

Імпортні біопрепарати найбільш чисельно представлені фірмами СІЛА (ЗО препаратів), Аргентини (12 препаратів), Угорщини (10 препаратів), 14 Великобританії, Італії (6 препаратів), Іспанії, Республіки Білорусь (5 препаратів) (див. табл. 3).

Таблиця З
Зарубіжні виробники біопрепаратів захисту рослин на ринку України*
(станом на 05.05.2022 р.)

№ за/п

Країна

Фірма виробник

Кількість препаратів

Усього

1

Аргентина

ф. «Rizobacter Argentina S.A.»

«Синтезис Квуимика SAIC»

TOB «Фрагарія» (FRAGARIA S.R.L.)

10

1

1

12

2

Бразилія

Vittia Fertilizantes e Biologicos S.A.

1

1

3

Великобританія

ф. Беккер Андервуд Лтд

Легум Технолоджи Лтд

БАСФ Агрікалчурал Спешіелітіс Лтд

1

4

1

6

4

Данія

ф. «БІОНУТРІЯ ДАНМАРК АПС» (BIONUTRIADANMARKAPS)

1

1

5

Естонія

ВЕГУМА ОУ (VEGUMA OU) компанія EUROPEAN BIOTECHNOLOGIES OU (ЄУРОПІАН БІОТЕХНОЛОДЖІС ОУ)

2

1

3

6

Ізраїль

Граундворк БіоАг Лтд. (Groundwork BioAg Ltd.)

1

1

7

Індія

Агро Лайф Сайєнс Корпорейшн

ТОВ «ВЕЛЛКРОП БЮТЕХ ПВТ. ЛТД»

1

1

2

8

Індонезія

PT. НАТАКЕ GLOBAL INDONESIA

1

1

9

Іспанія

ф. «Футуреко Біосайєнс, С.А.»

Симборг С.Л. (Symborg S.L.)

2

3

5

10

Італія

ф. «Грін Равенна срл»(«Green Ravenna srb>)

Agrifutur Sri

4

2

6

11

Канада

Лаллеманд Спешіалтіз Канада Інк. (Lallemand Specialties Canada Inc.)

Компанія «Новозімес БіоАГ Лтд.»(Хоогутсз BioAg Ltd)

1

 

3

4

12

Малайзія

НАТАКЕ GLOBAL SDN BHD

1

1

13

Мексика

Агрінос Біодерпак С.А. де С.В. (Agrinos Bioderpac S.A. de C.V.)

2

2

14

Німеччина

TOB «Бактівіа»

Підприємство по розробці та торгівлі у галузі ЕМ- технологій EMRO EHG Німеччина GmbH

Байєр АГ, Німеччина (Bayer AG)

2

1

1

4

15

Норвегія

АГРІНОС А: Компанія «Агрінос»

1

1

16

Польща

ТОВ «Інтермаг»

«Підприємництво Втілення і Застосування Біотехнології та Інжинерії Генетичної БІО-ГЕН»

1

3

4

17

Республіка Білорусь

ТОВ «БЕЛАГРОФЕРТ»

5

5

18

Російська Федерація

ТОВ «Петербурзькі Біотехнології»

1

1

19

Словаччина

AZOTER Trading s.r.o. (ТОВ «АЗОТЕР Трейдинг»)

8

 

20

США

ф. Беккер Андервуд Інк

ф. Адванст Біолоджикал Маркетинг

«Біо-Грін Пленет Інкорпорейшн» («Віо-Green Planet

Incorporation»)

Компанія «Новозаймс БіоАГ Інк» (NovozymesBioAglNC) ф. БАСФ Корпорейшн

Вердежіан лайф саінсес США, ЛЛС (Verdesian Life

1

4

1

6

2

2

зо

 

 

Sciences U.S., LLC)

Агрінос Інк. (Agrinos Inc.) TerraMax Inc

Індіго Аг, Інк. 500

2

6

7

 

21

Тайвань

Sinon Corporation

1

1

22

Туреччина

ORBA ВІОКІМУА SAN. VE ТІС. A.§.

1

1

23

Угорщина

ТзОВ «Рактарбазіш-Транзіт»

Корпорація з захисту навколишнього природного

1

 

 

 

середовища «Коракс-Біонер» (Согах-Віопег Environmental Protection Co.)

1

 

 

 

Виробничо-торгівельне підприємство «PhylagroKft» ф. BioFil Microbiological, Biotechnological and

5

 

 

 

Biochemical Ltd.

2

 

 

 

AGRO .bio Hungary Trading and Manufacturing Limited Liability Company

1

10

24

Уругвай

ЛАГЕ I CIA. C.A. (LAGE у Cia. S.A.)

4

4

25

Фінляндія

VERDERA OY (ВЕРДЕРА ОЙ)

1

1

26

Франція

ф. Беккер Андервуд С АС

1

 

 

 

Фірма «Агронутрісіон»

3

4

27

Швейцарія

ф. Андерматт Біоконтрол АГ

2

2

28

Японія

"Ідемітсу Косая Ко., Лтд."

1

 

 

 

"Дайнічі Санге Ко., Лтд."

1

 

 

 

Хокко Кемікал Індастріз Ко., Лтд

1

3

 

Разом

 

 

117

* За даними Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.

 

Домінування в землеробстві України впродовж останніх 15-20 років хімічних засобів захисту витіснило з ринку біологічні препарати захисту, насамперед вітчизняних виробників. Це призвело до різкого скорочення їх виробництва, відновити яке у потрібних обсягах не вдається і до сьогодні. Посилення в останні роки зацікавленості агровиробників до безпечних біопрепаратів і задоволення їхніх потреб у біологічних засобах захисту рослин, відбувається, здебільшого, за рахунок конкурентного імпорту, що жодним чином не стимулює вітчизняне виробництво.

Інформація «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні» свідчить, що значну частку в загальній структурі складають препарати, призначені для покращення живлення і підвищення урожайності сільськогосподарських культур - 61,7 %. Частка препаратів для захисту культур від збудників хвороб складає 19,6%, для захисту сільськогосподарських культур від шкідників - 13,4%, для боротьби з гризунами - 3,1%. (рис. 3).

 

 

Фото без опису

Рис. 3. Структура біопрепаратів, % (за даними «Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»).

 

На ринку біопрепаратів присутня також продукція науково-дослідних установ, які безпосередньо займаються розробленням нових біопрепаратів і доведенням їх до промислових зразків з обов’язковим проходженням усіх дослідних і дослідно-виробничих стадій. Науково-дослідні інститути мають дозволи на випуск цих препаратів для практичного застосування і реалізації агровиробникам. Однак, включення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні, біопрепаратів для захисту рослин, які розроблені і випускаються спеціалізованими науково- дослідними інститутами України ускладнене процедурними вимогами, які передбачають додаткові тривалі експертизи і значні фінансові ресурси, які для вітчизняних наукових установ є недоцільними (в частині проведення додаткових експертиз) і проблематичними (фінансове забезпечення процедури реєстрації). Тому, варто ініціювати вирішення питання включення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, біологічних препаратів, які розроблені і випускаються спеціалізованими науково-дослідними інститутами, за спрощеними процедурами.

Максимально використовуючи досвід науковців цієї галузі зараз необхідно стимулювати нарощування внутрішнього виробництва і споживання біопрепаратів, що однозначно матиме подальший позитивний вплив на екологізацію сільськогосподського виробництва, збільшення урожайності сільськогосподарських культур і зменшення втрат урожаю, спричинених хворобами і шкідниками.

Додатковим стимулом до розвитку біометоду є взяті Україною зобов’язання щодо сталого розвитку землеробства та збільшення площ під органічним виробництвом.

У Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» серед визначених завдань передбачається «збільшення площі земель органічного виробництва з 410,6 тис.га (1,0 % загальної площі сільськогосподарських угідь) у 2015 році до 3000,0 тис.га (1,7% загальної площі сільськогосподарських угідь) у 2030 році».

Оцінюючи перспективи використання світового досвіду застосування біологічного методу захисту рослин в Україні нами виділені наступні важливі моменти:

прискорений розвиток біоконтролю в світі спонукає Україну до швидкого практичного переходу на інтегровані і біологічні методи захисту рослин для забезпечення конкурентоспроможності агропродукції і сталого землекористування, розширення площ під екологічним та органічним землеробством;

нормативно-правове забезпечення біометоду захисту рослин потребує, насамперед, гармонізації із законодавством ЄС у цій сфері, з огляду на прагнення України до членства в Євросоюзі;

розроблення нових біопрепаратів захисту рослин має враховувати світові тенденції біоконтролю та вітчизняний досвід і сучасну практику застосування біометоду та забезпечувати їх конкурентоспроможність на світовому ринку біопестицидів.

 

Висновки.

Завдання з широкої екологізації землеробства України передбачають поступове збільшення частки біологічного та інтегрованого методів захисту рослин у загальних обсягах, переходу до екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарської продукції, зниження надмірного навантаження на природне середовище через зменшення хімізації сільськогосподарського виробництва, у тому числі хімічних методів захисту сільськогосподарських культур, а також ефективного використання біологічних методів захисту рослин.

Враховуючи світовий досвід розвитку біометоду в контексті загальних тенденцій екологізації землеробства досягнення цих цілей потребуватиме, на нашу думку, виконання наступних завдань:

формування загальної культури екобезпечного агровиробництва;

розроблення механізмів стимулювання переходу на біологічні та інтегровані методи захисту рослин;

приведення законодавства у сфері виробництва і обігу біологічних засобів захисту рослин у відповідність до правових норм ЄС;

реконструювання та модернізація існуючих біофабрик і біолабораторій з використанням сучасного технологічного та технічного їх оновлення та умов забезпечення обсягів виробництва, які враховують зростання споживчого попиту;

створення механізмів підтримки і преференцій для вітчизняних виробників біопрепаратів захисту рослин та нарощування ними обсягів випуску біопрепаратів;

спрощення процедур включення до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, біопрепаратів захисту рослин, які розроблені і випускаються спеціалізованими науково-дослідними інститутами НААН України і НАН України;

подальше розроблення механізмів підвищення ефективності функціонування ринку біологічних засобів захисту рослин в Україні, для більш повного його насичення і задоволення потреб виробників;

створення нових високоефективних біопрепаратів захисту рослин, конкурентоспроможних на світовому ринку біопестицидів;

проведення нових наукових досліджень з біологізації захисту рослин та розроблення механізмів їх впровадження у практику.

Реалізація цих завдань вбачається нами як елементи державної політики у більш широкому контексті - сталого розвитку аграрного сектору економіки держави та забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції на світовому ринку, виробництва продуктів харчування високої якості, забезпечення умов для зміцнення здоров’я населення і оздоровлення навколишнього середовища.

 

___________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь