Світловодська міська рада
Кіровоградська область
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при виконавчому комітеті Світловодської міської ради

Дата: 18.10.2022 12:13
Кількість переглядів: 398

Рішення виконавчого комітету

Світловодської міської ради

від 14.10.2022 №  579

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду при виконавчому комітеті

Світловодської міської ради

 

І. Загальні положення

          1. Громадська рада при виконавчому комітеті Світловодської міської ради (далі - громадська рада) є тимчасовим  консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією України,  Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 (зі змінами) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", цим Положенням.

          3. Положення про громадську раду та зміни до нього розробляються відділом внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради (далі – відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю) разом з громадською радою і затверджуються  виконавчим комітетом Світловодської міської ради.

         

ІІ. Основні напрями діяльності громадської ради

 

          1. Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в місцевому самоврядуванні.

          2. Сприяння врахуванню виконавчим комітетом Світловодської міської ради громадської думки під час формування та реалізації місцевої політики.

           3. Сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації місцевої політики.

          4. Проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю виконавчого комітету Світловодської міської ради та структурних підрозділів Світловодської міської ради.

5. Здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації місцевої політики.

         

ІІІ. Повноваження громадської ради

 

Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

          1. Готує та подає виконавчому комітету Світловодської міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

          2. Готує та подає виконавчому комітету Світловодської міської ради пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін.

          3. Готує та подає виконавчому комітету Світловодської міської ради обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи виконавчого комітету.

          4. Проводить громадський моніторинг за врахуванням виконавчим комітетом Світловодської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням ним прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

          5. Інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення, стан їх виконання та оприлюднює інформацію на  офіційному веб-сайті Світловодської міської ради та/або будь-яким іншим способом.

          6. Збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету Світловодської міської ради  пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

          7. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

          Пропозиції громадської ради розглядаються виконавчим комітетом Світловодської міської ради в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

 

ІV. Права громадської ради

         

Громадська рада має право:

1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

          2. Залучати до своєї роботи працівників органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

          3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи.

          4. Отримувати в установленому порядку від виконавчого комітету Світловодської міської ради та структурних підрозділів Світловодської міської ради інформацію, необхідну для забезпечення діяльності громадської ради.

          5. Отримувати від виконавчого комітету Світловодської міської ради та

 структурних підрозділів Світловодської міської ради проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

          6. Проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Світловодської міської ради та  структурних підрозділів Світловодської міської ради та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, розроблених виконавчим комітетом Світловодської міської ради.

          7. Розглядати звернення громадян та їх об’єднань щодо формування та реалізації самоврядної політики в Світловодській міській територіальній громаді.

8. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень виконавчого комітету Світловодської міської ради.

 

V. Порядок створення складу громадської ради

 

  1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних,  благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства   України (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.
  2. До складу громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення виконавчим комітетом Світловодської міської ради повідомлення про формування складу громадської ради провадять свою діяльність.
  3. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

          4. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами обласних, районних та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

          5. Склад громадської ради формується шляхом рейтингового голосування на установчих зборах.

          6. Кількісний склад громадської ради визначається утвореною розпорядженням міського голови  ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

             Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

          7. Строк повноважень складу громадської ради становить два роки з дня затвердження виконавчим комітетом Світловодської міської ради її складу.

          Членство в громадській раді є індивідуальним.

          8. Утворення ініціативної групи по підготовці проведення установчих зборів:

1) для формування складу громадської ради розпорядженням міського голови не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворюється ініціативна група. Персональний склад ініціативної групи визначається з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства;

          2) якщо при виконавчому комітеті Світловодської міської ради вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень;

          3)  кількісний склад ініціативної групи не може  становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників органу місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства;

          4) інформація про персональний склад ініціативної групи оприлюднюється на  офіційному веб-сайті Світловодської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня її утворення;

          5) ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня її утворення;

          6) формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи;

          7) голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням;

          8) засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності - секретар ініціативної групи;

          9) рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи;

          Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

10) повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження виконавчим комітетом Світловодської міської ради складу громадської ради.

          9. Виконавчий комітет Світловодської міської ради не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради та/або будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

  • орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів;
  • вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради;
  • перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах;
  • строк подання документів;
  • відомості про склад ініціативної групи;

-  прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

          10. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- прийняте рішення інституту громадянського суспільства про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

- відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

          Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому вигляді.

          Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

          Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

          У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим  Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує  про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

          Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в інших відкритих джерелах.

          За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

          Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до органу місцевого самоврядування, а також у судовому порядку.

         Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в відділі внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради протягом двох років з дати затвердження складу громадської ради.

          Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів виконавчий комітет Світловодської міської ради на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради оприлюднює:

- список кандидатів до складу громадської ради;

- біографічні довідки кандидатів до складу громадської ради;

- відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради;

- список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

- уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

          Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту десять розділу V цього  Положення;

- не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк;

- недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту  громадського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання виконавчому комітету Світловодської міської ради.

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

11. Формування громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад громадської ради.

          12. Рейтингове голосування:

1) рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується виконавчим комітетом Світловодської міської ради;

          2) у бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок (+, або √) біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним;

          3) участь у голосуванні за довіреністю не допускається;

          4) підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів;

5) якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах кількість кандидатів до складу громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування;

          6) рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається виконавчому комітету Світловодської міської рад.

Виконавчий комітет Світловодської міської ради оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

13. Виконавчий комітет Світловодської міської ради на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів (за умови відсутності спорів щодо формування складу громадської ради).

Виконавчий комітет Світловодської міської ради оприлюднює склад громадської ради на  офіційному веб-сайті Світловодської міської ради протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

 

VІ. Припинення членства в громадській раді

 

1. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

- неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я.

2. Пропозицію щодо припинення членства у громадській раді вносить голова громадської ради.

3. Членство в громадській раді припиняється без прийняття рішення громадської ради у разі:

- подання членом громадської ради відповідної заяви - з дня надходження відповідної заяви;

- надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді - з дня надходження відповідного повідомлення;

- обрання члена громадської ради народним депутатом України, обласної ради, районної, міської ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

-  про припинення діяльності інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради, - з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним - з дня набрання законної сили рішенням суду;

- смерті члена громадської ради - з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацом четвертим – сьомим цього пункту членство в громадській раді припиняється у разі отримання виконавчим комітетом Світловодської міської ради відповідної інформації.

  1. У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу громадської ради здійснюється шляхом голосування членів громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання громадської ради, рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради на підставі протоколу засідання громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених в  пункті три цього розділу.

Виконавчий комітет Світловодської міської ради оприлюднює відомості про такі зміни на  офіційному веб-сайті Світловодської міської ради  протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, виконавчий комітет Світловодської міської ради вживає заходів для приведення кількісного складу громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим  положенням.

5. Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

- відсутності затвердженого річного плану роботи громадської ради;

- відсутності звіти громадської ради щодо виконання річного плану роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації виконавчого комітету Світловодської міської ради.

Рішення про припинення діяльності громадської ради оформляється відповідним актом виконавчого комітету Світловодської міської ради.

У разі припинення діяльності громадської ради виконавчий комітет Світловодської міської ради утворює протягом 15 календарних днів ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.

 

VІІ. Повноваження голови громадської ради

 

1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні громадської ради.

Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених положенням про громадську раду.

У разі припинення повноважень голови громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови громадської ради.

2. Голова громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє громадську раду у відносинах з виконавчим комітетом Світловодської міської ради, об’єднаннями громадян, структурними підрозділами Світловодської міської ради, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Світловодської міської ради з правом дорадчого голосу.

 

VІІІ. Форма роботи громадської ради

 

1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, міського голови  або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його заступник або інший уповноважений представник виконавчого комітету Світловодської міської ради.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

Інформація про дистанційну участь у засіданні громадської ради фіксується у протоколі засідання громадської ради.

2. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим комітетом Світловодської міської ради.

Рішення виконавчого комітету Світловодської міської ради, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

3. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу громадської ради.

На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю представників виконавчого комітету Світловодської міської ради в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від громадської ради.

 Положення про громадську раду, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються виконавчим комітетом Світловодської міської ради на офіційному веб-сайті Світловодської міської ради в рубриці “Громадська рада”.

VІІІ. Відповідальність

 

1. Відповідальність за достовірність відомостей несуть виконавчий комітет Світловодської міської ради та громадська рада.

2. Для роботи громадської ради та проведення її засідань використовується приміщення за адресою: місто Світловодськ, вулиця Героїв України, 14, кімната, 1.

Відповідальність за збереження наданих в тимчасове користування громадської ради приміщень, майна, тощо несе голова громадської ради.

Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь